Wiadomości
Grupa Depeche Mode cieszy się ogromną popularnością. Fot. Wikipedia

piątek,

11 sierpnia 2017

07:00

Organizator gra "nie fair" przed koncertem Depeche Mode? Jest doniesienie do UOKiK [OŚWIADCZENIE LIVE NATION]

Agencja koncertowa Live Nation w ciągu miesiąca od rozpoczęcia sprzedaży biletów na trójmiejski koncert grupy Depeche Mode dwukrotnie zmieniła rozmiar stref biletowych. Posłanka ruchu Kukiz '15 Elżbieta Zielińska złożyła w tej sprawie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających interesy klientów oraz interpelację do ministra kultury z prośbą o odniesienie się ministra oraz o zmianę przepisów.
AKTUALIZACJA PIĄTEK 11:20

Otrzymaliśmy oświadczenie od grupy Live Nation. Pytaliśmy między innymi o podstawę prawną do zmiany stref i cen biletów w trakcie sprzedaży oraz o odniesienie się do biletowego zamieszania na koncercie Guns N' Roses w Gdańsku. W odpowiedzi dostaliśmy następującego maila:

"Każda osoba, która kupiła bilet na koncert i chce dokonać jego wymiany powinna kontaktować się z naszym biurem lub biurem firmy Ticketmaster. Prosimy o kontakt w takich sprawach pod adresem info@livenation.pl
Mapa jest jedynie mapą poglądową i odzwierciedla ogólny rozkład miejsc w obiekcie".

Brytyjska grupa Depeche Mode w lutym przyjeżdża do Polski na trzy koncerty. Oprócz koncertu w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie (11 lutego), zespół wystąpi również w Łodzi (9 lutego) i w Krakowie (7 lutego). Organizatorem polskich koncertów jest agencja Live Nation. Pod koniec czerwca ruszyła sprzedaż biletów na wszystkie trzy koncerty, jednak w ciągu miesiąca strefa bliżej sceny, tzw. "GA1" (na innych koncertach zwana "Golden Circle") powiększyła się już dwa razy. Jest już ok. 2 razy większa niż w momencie rozpoczęcia sprzedaży.

CENA NIE GWARANTUJE DOBREGO MIEJSCA

Przypomnijmy, że najtańsze bilety na miejsca stojące (sektor GA2) kosztują 249 zł. Wejściówki na sektor "bliżej" sceny choć część będzie miała bliżej wyjście niż scenę) były w cenie 349 zł (GA1). Za 449 zł można wejść na ten sektor nieco wcześniej niż pozostali, jednak zakupienie wejściówki w tej cenie nie daje gwarancji zachowania miejsca blisko sceny przez cały czas trwania imprezy. Bilety są imienne, a od kilku tygodni istnieje możliwość zmiany właściciela biletu za dodatkową opłatą. W czerwcu część biletów na trybuny na koncert Guns N'Roses w Gdańsku była nienumerowana, przez co część widzów zajęła miejsca wykupione przez innych klientów. Niektóre media donosiły, że dochodziło przez to do awantur i bijatyk.

Sprawa oburzyła wielu polskich fanów Depeche Mode, którzy kupili już bilety. - Nie tak się umawialiśmy kupując bilet. Ja chyba zwrócę - mówi Michał, fan Depeche Mode z Trójmiasta.

- Gdybym wiedziała, że tak będzie, to kupiłabym bilet na trybuny - mówi Anna, która również kupiła tańszy bilet na sektor stojący.

"TO ZŁAMANIE PRAW KONSUMENCKICH"

Na początku miesiąca sprawą zainteresowała się posłanka Elżbieta Zielińska z ruchu Kukiz'15. Wysłała do UOKiK-u zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk godzących w interesy konsumentów. - To zmienianie umów z klientem już po jej zawarciu. To złamanie praw konsumenckich - mówi posłanka Elżbieta Zielińska w rozmowie z Radiem Gdańsk. - Trzeba wyjaśnić tę sprawę oraz pomyśleć o zmianie przepisów, żeby nie dochodziło do takich manipulacji.

Posłanka wnioskuje m.in. o "uznanie praktyki za naruszającą interesy konsumentów i nakazanie zaniechania jej stosowania", nałożenia kary finansowej na agencję Live Nation oraz zobowiązanie jej do złożenia oświadczenia informującego klientów o naruszaniu ich interesów. Według niej, taka informacja powinna znaleźć się na stronie internetowej i być widoczna "bez konieczności przeszukiwania jej zawartości". Oświadczenie miałoby być na stronie przez 30 dni.

"UTRATA USŁUGI, ZA KTÓRĄ KLIENT PŁACI"

Oprócz tego posłanka wystosowała interpelację do ministra kultury Piotra Glińskiego w sprawie manipulacji strefami biletowymi na wydarzenia kulturalne na terenie Polski. Elżbieta Zielińska prosi ministra o odniesienie się do sprawy. Pyta również, czy resort dostał podobne zgłoszenia oraz o ewentualne wprowadzenie przepisów regulujących zasady zmiany umowy, jaką organizator imprez zawiera z klientem tak, by nie naruszały one praw konsumenckich.

- Naszym zdaniem to działanie na szkodę konsumenta - komentuje Dawid Burczyk, rzecznik gdańskiego Klubu Młodych Kukiz'15. - Klienci, którzy płacą nawet 200 zł więcej, żeby uzyskać określoną usługę, czyli miejsce blisko sceny, aby lepiej zobaczyć artystę, po ostatecznym rozszerzeniu strefy dostają miejsce w środku płyty. Można to potraktować za utratę usługi, za którą klienci płacą duże pieniądze.


mapadepecheFot. Screen ze strony internetowej Live Nation Polska


Poniżej oba dokumenty:

Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

W imieniu własnym, w oparciu o art. 100 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: OchrKonk), zawiadamiam o możliwości stosowania przez Live Nation Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, będącą przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 1) OchrKonk, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wskazanych w art. 24 ust. 2 pkt 2 OchrKonk tj. naruszenie obowiązku udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji i wnoszę o:

1. Uznanie praktyki za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nakazanie zaniechania jej stosowania; 2. Zobowiązanie przedsiębiorcy do złożenia przez niego oświadczenia informującego o stosowaniu przez niego praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, na stronie internetowej https://www.livenation.pl/ widocznego po wywołaniu strony, bez konieczności przeszukiwania jej zawartości, dostępnego dla osób odwiedzających stronę przez okres 30 dni;
3. Nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej w trybie art. 106 OchrKonk.

W przypadku zaprzestania przez przedsiębiorcę stosowania ww. praktyki wnoszę o:

4. Uznanie praktyki za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzenie zaniechania jej stosowania;
5. Zobowiązanie przedsiębiorcy do złożenia przez niego wyżej wskazanego w punkcie 2. oświadczenia, zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 4 OchrKonk.


Uzasadnienie

Live Nation Sp. z o. o., jako przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 1 OchrKonk, za pośrednictwem strony internetowej https://www.livenation.pl/ zawiera umowy na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Sprzedaje w ten sposób bilety na koncerty muzyczne, w tym na koncert zespołu muzycznego Depeche Mode, który odbędzie się w 2018 r.

Zdaniem Zawiadamiającego praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów jest sposób w jaki Organizator w toku sprzedaży zmienia wielkość stref biletowych, co znacząco wpływa na cenę biletów dla konsumentów. Przykładem takiej praktyki jest zmiana wielkości stref biletowych w toku sprzedaży biletów na Depeche Mode. Początkowo strefa Golden Circle na planie widowni obejmowała niewielką, ograniczoną liczbę biletów tuż przed sceną, na której ma odbyć się koncert brytyjskiej grupy muzycznej. Organizator, gdy dostrzegł duży popyt w trakcie trwania sprzedaży na limitową liczbę biletów diametralnie zmienił wielkość strefy, zwiększając ją, co wpłynęło na podwyższone ceny biletów oraz mniejszy komfort dla uczestników zbliżającego się koncertu. Organizator w żaden sposób przy zakupie biletów czy też na swojej stronie internetowej nie informuje o zasadach zmian wielkości stref. Organizator koncertu powinien zapewnić uczestnikom dostęp do wszelkich informacji ułatwiających podjęcie decyzji, przede wszystkim dotyczących warunków świadczenia usługi. Zgodnie z prawem, w przypadku zmiany istotnych warunków umowy konsument powinien mieć możliwość odstąpienia od niej i zwrotu pieniędzy proporcjonalnie do kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę.

Dodatkowo należy zauważyć, że sytuacja ze zmianą wielkości strefo biletowych nie była jednostkowa. Uczestnicy koncertu innej dużej gwiazdy – Guns’n Roses, który odbył się na stadionie w Gdańsku również alarmowali, że doszło do podbnej sytuacji. Problem został opisany na jednym z portali zajmujących się muzyką rockową: http://deathmagnetic.pl/naszym-zdaniem/nowy-wymiar-absurdu-golden-circle-na-koncercie-guns-n-roses-to-naprawde-przegiecie/

Nieuczciwą działalność względem konsumentów stosowaną m.in. Live Nation Sp. z o. o. dostrzegł już UOKIK w Raporcie z kontroli wzorców umów stosowanych przez organizatorów imprez masowych opracowanego w grudniu 2008 r.

Na poparcie powyższych zarzutów w załączeniu zamieszczam ilustrację przedstawiającą historię zmian wielkości strefy Golden Circle w trakcie sprzedaży biletów.

Elżbieta Zielińska
Poseł na Sejm RP

Interpelacja do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie manipulacji strefami biletowymi na wydarzenia kulturalne w Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Ministrze,

powzięłam wiadomość o niepokojącej działalności organizatora sprzedaży biletów na koncerty zespołu muzycznego Depeche Mode w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 roku. Niepokojącym zachowaniem jest fakt, iż Organizator zmienia wielkość stref, co znacząco wpływa na cenę biletów dla konsumentów. Początkowo strefa Golden Circle na planie widowni obejmowała niewielką, ograniczoną liczbę biletów tuż przed sceną, na której ma odbyć się koncert brytyjskiej grupy muzycznej. Organizator, gdy dostrzegł duży popyt w trakcie trwania sprzedaży na limitową liczbę biletów diametralnie zmienił wielkość strefy, zwiększając ją, co wpłynęło na podwyższone ceny biletów oraz mniejszy komfort dla uczestników zbliżającego się koncertu.

W związku z zaistniałymi manipulacjami organizatora sprzedaży biletów i nie powiadamia konsumentów o zmianach w warunkach sprzedaży biletów, zastosowanie ma art. 385(3) Kodeksu cywilnego. Niepokojące jest również naruszenie przez organizatora obowiązku udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Na stronie internetowej organizatora brakuje ogólnodostępnej informacji na temat możliwości zmiany warunków umowy odnośnie powyższego problemu, co pozwala na stwierdzenie iż przedsiębiorca ten dopuszcza się nieuczciwych praktyk. Art. 4 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w brzmieniu: “Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu”, potwierdza zauważone nieprawidłowości.

Sprawa ta powoduje zaniepokojenie wśród konsumentów, którzy chcą wspierać rozwój kultury poprzez swój czynny udział w wydarzeniu kulturalnym oraz żądają ochrony przed nieuczciwymi i niezgodnymi z prawem praktykami przedsiębiorców. Już w opublikowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów artykule zamieszczonym na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl z dnia 30 grudnia 2008 r. zostały dostrzeżone niekorzystne dla kupujących bilet na koncert zbyt szerokie uprawnienia organizatora imprezy do dokonania zmian dotyczących przebiegu imprezy, łącznie z jej odwołaniem, usunięciem uczestników, zmianą miejsc czy sektorów. Problem ten dotyczy nie tylko jednego organizowanego koncertu muzycznego w RP, a stało się to nieuczciwą praktyką wśród organizatorów wydarzeń kulturalnych.

W związku z powyższym pragnę zapytać:

1. Jak Ministerstwo odnosi się do powyższego problemu?
2. Czy Ministerstwo dostawało już zgłoszenia odnośnie do tego problemu, jeżeli tak, to czego te zgłoszenia dotyczyły?
3. Czy i kiedy możemy spodziewać się działań w tym temacie ze strony Ministerstwa?
4. Czy jest szansa na powstanie przepisów ściśle regulujących kiedy, w jakich przypadkach i na jakich zasadach organizator wydarzenia kulturalnego może zgodnie z prawem zmienić warunki umowy, które miałyby za zadanie chronić konsumenta?

Z wyrazami szacunku,

Poseł Zielińska Elżbieta

Rafał Mrowicki