Wiadomości

piątek,

21 kwietnia 2017

12:25

Gdyńska spółka pod lupą UOKiK. Podejrzewana jest o zmowę przetargową

Spółka z Gdyni wśród trzech podejrzewanych przez UOKiK o zmowę przetargową. Zdaniem urzędu, dwa lata temu - przedsiębiorcy próbowali wpłynąć na wynik zamówienia publicznego Komendy Głównej Policji na urządzenia kryptograficzne. UOKIK wszczął postępowanie - mówi jego prezes Marek Niechciał.

- O niedozwolone praktyki podejrzewamy trzy firmy. Spółkę Enigma Systemy Ochrony Informacji z Warszawy, Enamor z Gdyni i Koncept z Warszawy. Przedsiębiorcy próbowali wpłynąć na wynik zamówienia Komendy Głównej Policji w 2015 roku - mówi Niechciał.

MOGŁO DOJŚĆ DO OFERTY KURTUAZYJNEJ

Firmy zostały przeszukane. Według urzędu zdobyto informacje, które mogą świadczyć o niedozwolonych działaniach firm. UOKIK podejrzewa, że mogło dojść do złożenia tak zwanej oferty kurtuazyjnej. - W jej ramach przedsiębiorcy ustalają, że jedna ze stron złoży ofertę, która jest celowo droższa od wytypowanej na zwycięską. Ma to uwiarygodnić konkurencyjność przetargu lub wywołać wrażenie, że cena realnego konkurenta zmawiających się podmiotów jest rażąco niska - wyjaśnia Marek Niechciał.

Z udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa do 10 procent rocznego obrotu przedsiębiorcy.

Iwona Wysocka/mar