Wiadomości
fot. Agencja KFP/Jerzy Bartkowski

czwartek,

13 kwietnia 2017

16:05

Staranował 23 osoby na Monciaku i... został zwolniony ze szpitala psychiatrycznego. Jest zażalenie

Prokurator złożył zażalenie na zwolnienie ze szpitala psychiatrycznego Michała L., który na sopockim Monciaku staranował samochodem 23 osoby. Takie polecenie wydał minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zdaniem Prokuratury Krajowej, sopocki sąd nieprawidłowo ocenił dowód w postaci opinii sądowo-psychiatrycznej.

 - Opinia zawiera bowiem sprzeczności i jest niejasna, a sposób rozumowania biegłych nosi cechy dowolności. Prokurator wskazał, że ocena badanego Michała L. oraz znane Sądowi okoliczności sprawy wskazują na potrzebę dalszego stosowania wobec niego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Biegli nie wzięli tych okoliczności pod uwagę. Nie wypowiedzieli się również co do skuteczności stosowania wolnościowych środków zabezpieczających względem Michała L. Co istotne biegli pominęli przy tym najistotniejszą funkcję środków zabezpieczających, jaką jest funkcja prewencyjna, wyrażająca się w zapobieżeniu ponownego popełnienia przestępstwa - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.


OPINIA UZUPEŁNIAJĄCA


W zażaleniu prokurator wskazał też, że sopocki sąd był zobligowany do wezwania ponownie tych samych biegłych lub powołania innych, celem sporządzenia opinii uzupełniającej. Nie dopełniając tego obowiązku Sąd naruszył art. 201 kodeksu postępowania karnego, co miało istotny wpływ na treść wydanego orzeczenia.

Zażalenie złożono w czwartek do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Terminu rozpatrzenia jeszcze nie wyznaczono.
 
Niedawno sopocki sąd orzekł wobec Michała L. środki zabezpieczające w postaci terapii polegającej na obowiązku stawiania się w poradni, udziału raz w tygodniu w psychoterapii, elektronicznej kontroli miejsca pobytu w systemie dozoru mobilnego oraz zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jednocześnie Sąd podjął decyzję o bezzwłocznym zwolnieniu Michała L. ze szpitala psychiatrycznego.

Grzegorz Armatowski/amo