Wiadomości
Fot. Agencja KFP/Krzysztof Mystkowski

poniedziałek,

20 marca 2017

09:16

Świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych po śmierci podopiecznych. ZUS wprowadza nowe zasady

Ważna wiadomość dla osób, które zrezygnowały z pracy, by móc opiekować się osobami niepełnosprawnymi. Nowe przepisy dają opiekunowi możliwość ubiegania się o świadczenia przedemerytalne lub zasiłek dla bezrobotnych po śmierci podopiecznego.

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych - wiele osób rezygnuje z pracy, gdy musi poświecić się opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem czy rodzicem. Do tej pory po śmierci podpieczonego opiekunowie zostawali bez środków do życia. Teraz, aby skorzystać ze świadczenia, trzeba spełnić kilka warunków.

PÓŁROCZNE BEZROBOCIE

Po pierwsze, trzeba wykazać, że co najmniej przez rok w trakcie opieki było pobierane świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek pielęgnacyjny lub opiekuńczy. Po drugie, do dnia śmierci podopiecznego, opiekunka powinna mieć skończone 55 lat, a opiekun 60.

Trzeba też udokumentować 20-letni dla kobiet i 25-letni dla mężczyzn okres składkowy i nieskładkowy oraz przedłożyć stosowne zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające 6-miesięczne pobieranie zasiłku dla bezrobotnych rozpoczęte tuż po śmierci podopiecznego.

ŚWIADCZENIE WYNOSI 1040 ZŁ

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobom, po półrocznym przebywaniu na bezrobociu. Świadczenie przedemerytalne od 1 marca wynosi 1040 zł.
Iwona Wysocka/mro