Wiadomości
Fot. Pixabay

niedziela,

12 marca 2017

11:05

Zatrudniasz obcokrajowców? Po tych zmianach będzie to znacznie łatwiejsze

W tym momencie, aby zatrudnić obcokrajowca zza wschodniej granicy, posiadającego zgodę na pobyt w Polsce, pracodawca musi uzyskać zezwolenie na jego zatrudnienie. Żeby to się stało, musi zwrócić się do wojewody. Ten nadaje bieg sprawie i... kieruje zapytania do starostów.

Ułatwienie, które planuje wprowadzić Pomorski Urząd Wojewódzki, polegałoby na ominięciu jednego z punktów. Każdorazowe wysyłanie zapytań do starostów zniknęłoby z listy zadań. W tym celu wojewoda pomorski tworzy listę zawodów, na które będzie można wydawać decyzję bez badania lokalnego rynku pracy.

Jak wyjaśnia Zbigniew Kowalczyk, przedstawiciel Solidarności w Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Pracy, według obowiązującej obecnie procedury, pracodawca musi zwrócić się do właściwego starosty w miejscu zatrudnienia obcokrajowca. - Ten opiniuje czy dany zawód jest do pozyskania na danym rynku pracy. Sprawdza czy wśród bezrobotnych lub osób chętnych do podjęcia pracy posiada chętnych do podjęcia danej pracy, zamieszcza swoją opinię i dopiero z taką opinią wniosek trafia to do wojewody - mówi.

BĘDZIE SZYBCIEJ

"Katalog zawodów", bo tak urzędnicy nazywają listę zawodów, w sprawie których zapytania do starosty nie będą konieczne, być może spowoduje przyspieszenie całej procedury. - Katalog ma pokazać, w jakich dziedzinach potrzeby pracodawcy są tak duże, że nie są w stanie zaspokoić ich lokalni pracownicy - tłumaczy Jarosław Ziętkiewicz, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. - Wprowadzenie nowego rozwiązania to także ułatwienie dla samych pracodawców, którzy nie będą musieli pozyskiwać kolejnego dokumentu – dodaje Jarosław Ziętkiewicz.

CORAZ WIĘCEJ CHĘTNYCH DO PRACY

O wzroście popularności pomorskiego rynku pracy świadczą liczby. W roku 2016 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło ponad 10 tysięcy. Wojewoda wydał decyzję w blisko 8 tysiącach przypadków. To prawie dwukrotny wzrost w porównaniu do roku 2015, w którym stosunek wniosków do zgód to prawie 5 tysięcy do trochę ponad 4 tysięcy.

NIE TYLKO POZWOLENIA

Pracodawca, który nie chce starać się o pozwolenie na pracę dla obcokrajowca, może zatrudnić go na okres do pół roku. W takiej sytuacji wystarczy jedynie złożenie w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Dotyczy to obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, którzy mogą podejmować pracę w każdej branży bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Z takiej ścieżki korzystają głównie zatrudniający obywateli Ukrainy, którzy stanowią 90 proc. pracujących w regionie cudzoziemców. W zeszłym roku do Powiatowych Urzędów Pracy wpłynęło prawie 60 tysięcy oświadczeń w województwie i około 30 tysięcy w samym Gdańsku. Dane te dotyczą wyłącznie obywateli Ukrainy.

Daniel Wojciechowski/mili