Wiadomości
Drogi dzielnicy Chyloni, tzw. Meksyk Fot. Google Maps

środa,

18 stycznia 2017

08:07

Rewitalizacja dzielnic w Gdyni. Mieszkańcy nie wierzą, ale chodzą na spotkania

To już końcówka otwartych konsultacji społecznych w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji w Gdyni. Zmiany czekają sześć dzielnic. W planach jest między innymi budowa parkingów park&ride, domów sąsiedzkich, chodników i oświetlenia.
Rewitalizacja obejmie dzielnice: Witomino-Radiostacja, Oksywie, tzn. Meksyk w Chyloni, Pekin w Leszczynkach, Babie Doły oraz rejon ulicy Zamenhofa i Hackiego w Chyloni.


MIESZKAŃCY NIE WIERZĄ ALE PRZYCHODZĄ NA SPOTKANIA

Mieszkańcy przychodzą na spotkania z nadzieją, ale też nieufnością. - Przykładem może być Meksyk, to jest społeczność bardzo zintegrowana. Faktycznie zaległości inwestycyjne są fatalne, nie ma tam praktycznie utwardzonych dróg. Tutaj mieszkańcy mówili wprost, że nie do końca wierzą, że to się wydarzy, że to jest kolejna opowieść. Więc jedyną rzecz o którą prosiłem, to nie tyle o zaufanie, co o danie nam pewnego czasu na to, byśmy te inwestycje mogli zrealizować - opowiada wiceprezydent Gdyni Michał Guć.

REWITALIZACJA DZIELNIC

Dzielnicą, w której realizowanych będzie wiele działań jest Oksywie.

- Tam powstanie duży dom sąsiedzki w budynku dawnej szkoły przy ulicy Śmidowicza. Chodzi o to by trochę ożywić te tereny i zbudować dla mieszkańców atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego ale też spotykania się w przyjaznych, komfortowych warunkach. Takim istotnym elementem jest połączenie Oksywia Górnego i Dolnego. Tutaj wzdłuż ulicy Arciszewskich planowane są między innymi inwestycje w chodniki. Chcemy również oświetlić i wybudować przyjazne przejście przez las od ulicy Żeglarzy do ulicy Bosmańskiej - wymienia Michał Guć.

Miasto przeznaczy na ten cel około 100 mln złotych. Gminny Program Rewitalizacji zostanie uchwalony na sesji Rady Miasta w marcu.

KOLEJNE TERMINY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

30 stycznia 2017 roku o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Morska 192, dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Chylonia w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego.

31 stycznia 2017 r. w godz. 17.00–19.00 w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30, dla całego obszaru rewitalizacji.

Magdalena Manasterska/jK