Wiadomości
Główny gmach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Fot. Agencja KFP/Mateusz Ochocki

czwartek,

12 stycznia 2017

15:21

Gdański Uniwersytet Medyczny ma trzech nowych profesorów. Kim są?

Swoje nominacje z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrali w Warszawie prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed i kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii, prof. Ryszard Smoleński, kierownik Katedry i Zakładu Biochemii oraz prof. Michał Żmijewski z Katedry i Zakładu Histologii.

PROFESOR OD WITAMINY D

Prof. Michał Żmijewski Pracuje w GUMed od 2010 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2010 r. Od 2012 r. pełni funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego. Jego zainteresowania naukowe związane są z endokrynologią skóry, ze szczególnym uwzględnieniem stanów patologicznych oraz ich leczenia.

Interesuje go m.in. powstawanie i metabolizm witaminy D w skórze. Odrębnym zganieniem jest powszechny problem niedoboru witaminy D oraz jej rola w profilaktyce i leczeniu szeregu chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów. Wraz z zespołem bada przydatność pochodnych witaminy D w terapii przeciwnowotworowej, na modelu czerniaka, nowotworów kości czy jelita grubego.

Innym projektem jest rola neuropeptydów w fizjologii i patologii skóry oraz interakcji pomiędzy komórkami skóry. Prof. Żmijewski prowadzi swoje badania w oparciu m.in o granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przy współpracy z szeregiem ośrodków w kraju i za granicą.

PROFESOR POSZUKUJĄCY LEKÓW NA SERCE

Prof. Ryszard Smoleński pracuje od 1985 r. w Katedrze i Zakładzie Biochemii. Od 2016 r. pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Biochemii. W latach 1997-2009 kierował zespołem badawczym w Imperial College London w Wielkiej Brytanii.

Badania naukowe prowadzone przez prof. Smoleńskiego i jego zespół związane są z wyjaśnianiem mechanizmów chorób serca i poszukiwaniem nowych leków możliwych do zastosowania w kardiologii i kardiochirurgii. Prowadzone badania naukowe dotyczą w szczególności przemian energetycznych oraz metabolizmu nukleotydów w komórkach serca i obejmują analizę zmian tych procesów w niewydolności i chorobie niedokrwiennej serca, a także w czasie zabiegów kardiochirurgicznych.

Wynikiem tych badań są propozycje nowych leków kardiologicznych oraz działających ochronnie w czasie zabiegów kardiochirurgicznych, umożliwiających wydłużenie czasu transportu serca dawcy w czasie przeszczepów.

Badania te prowadzone są w oparciu o granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prof. Smoleński i jego zespół współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi krajowymi i zagranicznymi w tym w Wielkiej Brytanii, Włoszech i USA.

PROFESOR I REKTOR

Prof. Marcin Gruchała jest od września 2016 roku rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W uczelni od 2000 r. Od 2013 r. pełni funkcję kierownika I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2006 r.

W jego zainteresowaniu są badania nad czynnikami genetycznymi i środowiskowymi rozwoju miażdżycy i jej powikłań. Zajmuje się też inwazyjnym leczeniem choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemią rodzinną, niewydolnością serca oraz transplantologią i mechanicznym wspomaganiem krążenia.

Joanna Matuszewska/hb