Wiadomości
Solidarność wręcza "żółte kartki" Fot. Archiwum Radia Gdańsk

środa,

11 stycznia 2017

18:17

Solidarność karze "żółtymi kartkami". Wśród upomnianych Urząd Miasta w Gdańsku

Ponad 30 instytucji z całej Polski - w tym szpital, urzędy i sądy - otrzymały od "Solidarności" żółte kartki. Akcja ma piętnować rażąco niskie płace pracowników firm wygrywających przetargi.
Chodzi głównie o firmy ochroniarskie, sprzątające i budowlane. - Żółtą kartkę otrzymał między innymi Urząd Miasta Gdańska, który przez zewnętrze firmy zatrudnia ochroniarzy i sprzątaczki - mówi rzecznik Solidarności Marek Lewandowski.

- Do tej pory preferowana była zasada najniższej ceny. Urzędnicy wybierali oferty, które dawały najniższą cenę za daną usługę. To odbijało się na pracownikach. Pracodawcy najczęściej zatrudniali ich na umowach cywilno-prawnych, czyli zleceniach lub umowach o dzieło. Dochodziło do tak żenujących przypadków, że ochroniarzowi lub osobie sprzątającej płacono po 5 złotych za godzinę – dodaje Lewandowski.

DLA KOGO KARTKI

Kartki przyznawane są dwu grupom zamawiających: tym, którzy rozstrzygając przetargi, nie zwracają uwagi na to, żeby pracownicy wybieranych firm otrzymywali niezaniżone wynagrodzenia, i tym , którzy nie stosują klauzul społecznych. Żółte kartki otrzymali też m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie i Specjalistyczny Szpital im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.

OD STYCZNIA NOWE UMOWY

Urząd Miejski w Gdańsku zapewnia, że umowy zostały zmienione. Od stycznia obowiązuje znowelizowana ustawa o zamówieniach publicznych. W przetargach zastosowano klauzule społeczne, gdzie cena stanowiła 60 procent kryteriów wyboru. Sprzątaczki i ochroniarzy zatrudniono na umowę o pracę.

- W rozstrzygniętym dnia 08.12.2016 r. przetargu na „Świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach zajmowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku” zastosowano klauzule społeczne, wymagając zatrudnienia minimum 30 osób na podstawie umowy o pracę. Ponadto Zamawiający zastosował kryteria wyboru oferty tj. cena – 60% oraz liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – 40%. W ramach realizowanej umowy Wykonawca zobowiązał się do zatrudnienia 51 osób na podstawie umowy o pracę.

WYŻSZA STAWKA OD 1 STYCZNIA

W rozstrzygniętym dnia 12.12.2016 r. przetargu na „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach zajmowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku” wymagano zatrudnienia na podstawie umowy o pracę minimum 20 osób. Dodatkowym kryterium wyboru oferty, oprócz ceny, było zatrudnienie kolejnych osób na podstawie umowy o pracę. Zamawiający zastosował kryteria wyboru oferty tj. cena – 60% oraz liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – 40%. W wyniku tej procedury, firma zobowiązała się do zatrudnienia 41 osób na podstawie umowy o pracę.


- Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie wynagrodzenie otrzymują pracownicy zatrudnieni w firmach świadczących ww. usługi. W ofercie otrzymujemy koszt godziny pracy zawierający (oprócz wynagrodzenia) m.in. koszt zakupu materiałów, utrzymania sprzętu. Wiadomo natomiast, że pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę czy zlecenie, wg obowiązujących od 1 stycznia przepisów powinni otrzymać minimum 13 zł za godzinę" - opowiada rzecznik prezydenta Antoni Pawlak.

Solidarność zapowiada, że "żółte kartki" nadal będą wręczane.

Joanna Stankiewcz/jK