Wiadomości
Nowy sposób na rozwiązanie konfliktu między sprzedawcą i klientem Fot. Agencja KFP/Andrzej J. Gojke

środa,

11 stycznia 2017

15:52

Sprzedawca nie chce uwzględnić reklamacji, a klient nie chce iść do sądu? Nowe rozwiązanie UOKiK

Przedsiębiorcy będą informować klientów, czy zgadzają się na polubowne rozstrzygnięcie konfliktu przez niezależnych mediatorów. 10 stycznia weszła w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów.

Z nowych przepisów można skorzystać w sytuacji, gdy sprzedawca odrzuci reklamację, a konsument chce uniknąć zakładania kosztownej sprawy w sądzie. Wtedy konflikt rozstrzygnie niezależny mediator.

PUNKT Z INFORMACJĄ

Z pomocą konsumentom wyszedł Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który otworzył specjalny punkt informacyjny - mówi Arkadiusz Kamiński z UOKiK.

- Jeżeli jesteśmy w sporze z przedsiębiorcą i zdecydujemy się na jego polubowne rozwiązanie, w tym punkcie otrzymamy komplet niezbędnych informacji. Oprócz pomocy formalnej np. przy złożeniu dokumentów, uzyskamy pomoc w kontakcie z odpowiednim podmiotem, który pomoże pozasądowo rozstrzygnąć nasz spór - mówi Arkadiusz Kamiński.

SYMBOLICZNE OPŁATY

W tej sprawie z UOKiK można skontaktować się drogą mailową lub telefonicznie. Wszystkie potrzebne dane są na stronie internetowej urzędu. Rozstrzygane w ten sposób sprawy mają być rozwiązywane maksymalnie w ciągu 90 dni, a opłaty mają być symboliczne.

Iwona Wysocka/mmt