Wiadomości
Fot. CC0 Public Domain

poniedziałek,

19 grudnia 2016

15:30

Pokolenie selfie. Raport o uzależnieniach od smartfonów opublikowali naukowcy UG

Polska młodzież jest młodzieżą pokolenia selfie. Co czwarty uczeń przynajmniej raz dziennie robi sobie zdjęcie - w tym 70 proc. dziewcząt i 38 proc. chłopców. Tak wynika z raportu naukowców Uniwersytetu Gdańskiego.

Naukowcy razem z Fundacją Dbam o Mój Z@sięg przez dwa lata prowadzili cykl badań poświęconych zjawisku fonoholizmu, czyli uzależnieniu od telefonów komórkowych. Uczniowie szkół podstawowych przyznali, że rozpoczęli regularne korzystanie z telefonów w wieku 9 lat, gimnazjaliści w wieku 10 i pół, a uczniowie szkół średnich w wieku 11 i pół roku. Oznacza to, że wiek rozpoczęcia korzystania z telefonów obniża się i najprawdopodobniej wciąż będzie się obniżać.

Raport pt. "Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce"powstał na podstawie wyników ogólnopolskich badań przeprowadzonych wśród 22 086 młodych osób między 12 a 18 rokiem życia i 3 471 nauczycieli oraz eksperymentu społecznego pt. "Poz@ Siecią" polegającym na dobrowolnym odłączeniu 100 młodych osób na 3 pełne doby od telefonu komórkowego, internetu, tabletów/komputerów, telewizji, gier on-line i typu playstation.

MŁODZIEŻ NA 3 DNI ODCIĘTA OD KOMPUTERA. BYŁY PRZYPADKI AGRESJI

Pomysłodawca badań Maciej Dębski z Uniwersytetu Gdańskiego odciął 100 osób na 72 godziny od używanych przez nie na co dzień urządzeń elektronicznych. Okazało się, że brak internetu i smartfonów miał wpływ również na rodziny badanych. Rodzicie zaczęli rozmawiać z dziećmi. Niektórzy twierdzili nawet, że pogłębiła się więź pomiędzy nimi a pociechami. Niestety okazało się też, że wielu rodziców nie potrafi spędzać czasu z dziećmi.

telefon dziewczyna 58Fot. CC0 Public Domain


Młodzi musieli również bez użycia telefonu i internetu umówić się w określonej restauracji i dotrzeć tam środkami komunikacji miejskiej. Okazało się, że znalezienie rozkładu jazdy na przystankach przysporzyło badanym problemów. Inaczej przebiegały też rozmowy, gdy na stołach nie leżały telefony komórkowe. Dla większości eksperyment był, jak twierdzono, ciekawym doświadczeniem. Pojawiły się jednak także przypadki agresji. Niektórzy rzucali nawet przedmiotami. Najgorzej rozłąkę ze smartfonem znosili ludzie pozbawieni życiowych pasji. 

JAK ODPOWIEDZIALNIE KORZYSTAĆ Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO?

- Pomysł realizacji projektu zrodził się w środowisku naukowym Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i dotyczył pilnej potrzeby dokonania profesjonalnej diagnozy w zakresie korzystania z telefonu komórkowego przez młodych Polaków. Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa polskiego w zakresie odpowiedzialnego korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych. Cel ten można osiągnąć poprzez dokonanie diagnozy naukowej, upowszechnienie wyników badań, jak również zaplanowanie profesjonalnego wsparcia dla różnych grup odbiorców, borykających się z niekontrolowanym używaniem urządzeń cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej - tłumaczy koordynator projektu badawczego dr Maciej Dębski z Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, prezes Fundacji Dbam O Mój Z@Sięg.

CEL: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW LUDZI E-UZALEŻNIONYCH

Publikacja zawiera m.in. najważniejsze uniwersalne wnioski dotyczące wszystkich prowadzonych badań, jak również opis zjawiska fonoholizmu i rekomendacje w zakresie profilaktyki, leczenia oraz integracji w celu rozwiązywania problemów osób e-uzależnionych. Opisany jest również eksperyment społeczny "Poz@ Siecią" oparty o dzienniki uczestników, indywidualne wywiady pogłębione z uczestnikami eksperymentu oraz ich rodzicami. Młodzież szkolną i ich nauczycieli zapytano m.in. o wzory korzystania z telefonów komórkowych, cele w jakich ich używają oraz ewentualny związek z problemem cyberprzemocy. Uczniów poproszono również o opisanie, czy i jak często przejawiają określone symptomy nałogowego korzystania ze swoich smartfonów, jakie treści w nich posiadają i co sądzą o problemie uzależnienia od telefonów komórkowych.

Pełen raport dotyczący fonoholizmu znajdziesz >>> TUTAJ.

Mat. Pras./IAR/puch