Wiadomości
Najlepsi nauczyciele mają szansę wygrać nagrody pieniężne. Fot. Agencja KFP/Mateusz Ochocki

wtorek,

15 marca 2016

15:36

Rusza konkurs na Najlepszego Nauczyciela Pomorza. Jakie kryteria powinien spełniać?

Musi być dobrym pedagogiem, wychowawcą, wspierać rozwój zainteresowań uczniów i angażować się w działalność społeczną. Takie kryteria musi spełniać kandydat na najlepszego nauczyciela Pomorza.

Właśnie ruszył pierwszy konkurs, którego organizatorem jest marszałek województwa.

NAUCZYCIELE ZOSTANĄ DOCENIENI

- Przy wyborze najlepszego pedagoga będzie brana pod uwagę w szczególności umiejętność indywidualnego traktowania uczniów, dostrzegania ich zainteresowań oraz wspierania uzdolnień. Doceniane będą również umiejętności wychowawcze nauczycieli przygotowujących uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym regionu - mówi Małgorzata Kłos, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, która prowadzi konkurs.

Jak zaznacza Kłos, to nie jest plebiscyt na najbardziej popularnego nauczyciela. - Takich plebiscytów, gdzie głosuje się na przykład poprzez sms, jest bardzo dużo. Ale nam nie chodzi o zwykłą popularność. Nauczyciel Pomorza musi być wyjątkowy, być autorytetem, pokazywać dobre wzorce. Wierzę, że takich ludzi jest dużo, ale nie mówi się o nich i nie promuje ich działań. A chcemy, żeby o takich osobach było głośno. Chcemy promować ich zaangażowanie w pracy z uczniem - tłumaczy.

NAGRODY PIENIĘŻNE DLA NAJLEPSZYCH

Do udziału w konkursie można zgłaszać kandydatury wybitnych pedagogów i wychowawców wszechstronnie kształtujących osobowość uczniów. Spośród zgłoszonych nauczycieli komisja konkursowa zarekomenduje dziesięciu kandydatów do tytułu, z których zostanie wybranych trzech laureatów. Jeden z nich otrzyma tytuł Nauczyciela Pomorza roku 2016 oraz statuetkę, a dwaj pozostali wyróżnienia. Laureaci otrzymają także nagrody pieniężne. Zwycięzców poznamy w drugiej połowie września, natomiast uroczyste nadanie tytułu Nauczyciel Pomorza oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas V Forum Pomorskiej Edukacji.

CECHY NAJLEPSZEGO NAUCZYCIELA

Kandydat do tytułu "Nauczyciel Pomorza" musi spełniać wszystkie podane kryteria:

1) być czynnym zawodowo nauczycielem, wychowawcą lub innym pracownikiem pedagogicznym przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej publicznej lub niepublicznej województwa pomorskiego, z co najmniej 10-letnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela;
2) podejmować działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z uwzględnieniem metod innowacyjnych, w tym m.in. indywidualnej pracy z uczniem oraz zespołowej pracy uczniów;
3) inspirować dzieci i młodzież do aktywności w środowisku lokalnym poprzez kształtowanie ich wrażliwości społecznej oraz poczucia regionalnej wspólnoty obywatelskiej;
4) uzyskiwać szczególne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej;
5) wspierać nauczycieli swoją wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym;
6) być animatorem życia społecznego w środowisku lokalnym.

Wniosek może złożyć dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa.

Harmonogram konkursu "Nauczyciel Pomorza" obowiązujący w 2016 roku:

od 15.03.2016 r. do 15.05.2016 r. - składanie wniosków
od 15.05.2016 r. do 15.07.2016 r. - ocena zgłoszonych kandydatur przez Komisję Konkursową
do 30.09.2016 r. - rekomendacja Marszałkowi Województwa Pomorskiego przez Komisję Konkursową dziesięciu Kandydatów do tytułu "Nauczyciel Pomorza"
do 14.10.2016 r. - powiadomienie pisemne rekomendowanych Kandydatów o terminie wręczenia nagród
26.10.2016 r. - uroczyste nadanie tytułu "Nauczyciel Pomorza Roku 2016" oraz wręczenie nagród laureatom Konkursu podczas V Forum Pomorskiej Edukacji

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć >>> TUTAJ

Joanna Stankiewicz/mili