Wiadomości
Laureaci nagrody im.Jana Heweliusza za 2014 rok fot.Radio Gdańsk/Joanna Stankiewicz

środa,

28 stycznia 2015

15:36

Nagrody naukowe im. Jana Heweliusza za 2014 rok przyznane

Profesorowie Mieczysław Nurek i Krzysztof Narkiewicz laureatami Nagrody Naukowej Miasta Gdańska imienia Jana Heweliusza. Wyróżnienia wręczono w 404 rocznicę urodzin gdańskiego astronoma.
Profesor Krzysztof Narkiewicz bada związek zaburzeń snu z chorobami układu krążenia. Okazuje się, że taki problem ma połowa pacjentów kardiologicznych. - Te o osoby, które bardzo chrapią, mają przerwy w oddychaniu podczas snu lub zapadają w sposób niekontrolowany w ciągu dnia, stwarzając zagrożenie nie tylko sobie, ale też dla innych, bo mają bardzo duże ryzyko wypadków komunikacyjnych. Wiemy jak takie osoby diagnozować, wiemy jak je leczyć, ale NFZ tego nie finansuje. Badamy pojedyncze osoby, kolejki są bardzo długie. To zagadnienie jest bardzo w Polsce zaniedbane. Wykonujemy dwadzieścia razy mniej badań niż Niemcy czy Francja. W nowym Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, które ma powstać w Gdańsku za kilka lat, ma mieścić się Centrum Medycyny Snu.

Profesora Mieczysława Nurka doceniono za wkład w poznanie historii powszechnej XX wieku, w szczególności polityki mocarstw wobec krajów mniejszych takich jak Polska. - To dla mnie ogromne wyróżnienie, bo nagrodę przyznaje środowisko naukowe. Myślę, że wydarzenia minionego wieku wciąż mają wpływ na to, co dzieję się obecnie. Zmuszają nas do tego, żebyśmy zastanawiali się nad relacjami, jakie istnieją między polityką dużych i mniejszych krajów. Dziś to szczególnie widać w polityce między krajami Europy zachodniej i środkowej a Rosją.

Wyróżnienia przyznawane są od 1988 roku. Laureaci poza statuetką dostali 16 tysięcy złotych. Do tej pory Nagrodę Naukową imienia Jana Heweliusza otrzymało 41 naukowców.

Prof. Mieczysław Nurek jest pracownikiem Instytutu Historii UG od chwili jego powstania w 1970 r. Jest autorem m.in. trzech samodzielnych monografii.  z których ostatnia wydana w 2009 roku pt. "Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej” przyniosła mu kilka prestiżowych nagród - w tym Nagrodę Grand Prix im. Jana Długosza - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz, jako Książka Historyczna Roku, Nagrodę im. Oskara Haleckiego ufundowaną przez Polskie Radio, TVP i IPN.

Prof. Nurek jest aktywnym członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Instytutu Kaszubskiego. Jego zainteresowania naukowe to stosunki międzynarodowe w XX wieku. W praktyce badania te obejmują przede wszystkim politykę i dyplomację Wielkiej Brytanii wobec Polski oraz innych państw rejonu Morza Bałtyckiego.

Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz, lekarz, naukowiec. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Kształcił się też w Clinica Medica i na Uniwersytetu w Padwie i na Uniwersytecie Iowa (USA). Jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, chorób układu sercowo-naczyniowego, oceny mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój nadciśnienia tętniczego i jego powikłań sercowo-naczyniowych.

Od roku 2010 członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Należy też do międzynarodowych organizacji zrzeszających lekarzy zajmujących się nadciśnieniem tętniczym i otyłością. W roku 2001 otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów; w 2004 nagrodę European Society of Hypertension.

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe, została ustanowiona w 1987 roku, natomiast pierwszego laureata wyłoniono w 1988 roku. Przez kilkanaście lat Nagroda przyznawana była jedynie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, a w 2001 roku po raz pierwszy przyznano ją także w dziedzinie nauk humanistycznych. W 2013 roku kategoria nauk humanistycznych została poszerzona o nauki społeczne. Nagroda Naukowa przyznawana jest na wniosek Kapituły, której przewodniczą prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku oraz prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W skład Kapituły Nagrody wchodzą także rektorzy państwowych wyższych uczelni w Gdańsku, przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska, dotychczasowi laureaci Nagrody oraz przedstawiciel gdańskich niepublicznych uczelni wyższych.

js/mat