Wiadomości
Prezydent Andrzej Duda (fot. YouTube/prezydent.pl)

wtorek,

30 listopada 2021

21:54

Nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Co to oznacza?

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Wieczorem dokument został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Przepisy wejdą w życie z dniem 1 grudnia.

Nowe przepisy umożliwiają m.in. wydanie czasowego zakazu przebywania w strefie nadgranicznej. Zakaz taki można wprowadzić na szczególnie narażonych obszarach przy linii granicy zewnętrznej - z Białorusią, Ukrainą i Rosją - po ogłoszeniu takiego rozporządzenia przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej.


NIEZBĘDNA NOWELIZACJA

- Na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej nadal widoczna jest presja migracyjna. Jednocześnie nasilają się incydenty, także z użyciem broni, prowokowane przez służby białoruskie. W związku z tym, dla zapewnienia skuteczności działań Straży Granicznej, niezbędne było dodanie w ustawie z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej możliwości wprowadzenia, na czas określony, zakazu przebywania na obszarach przy granicy, szczególnie narażonych na tego typu działania - informuje w wydanym komunikacie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA REKOMPENSATY

W związku z przewidzianą w ustawie możliwością wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych obszarach przy granicy, w ustawie zaproponowano również umożliwienie otrzymania rekompensaty przez podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania, za czas jego obowiązywania. 
 

ZAKAZ PRZEBYWANIA PRZY GRANICY Z BIAŁORUSIĄ PRZEZ 3 MIESIĄCE

Pierwsze rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego wprowadzone zostały tuż po podpisaniu ustawy przez prezydenta.

Od 1 grudnia do 1 marca w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią obowiązywać będzie zakaz przebywania. Z załącznika do rozporządzenia wynika, że obejmie on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego. To taki sam obszar, na którym wprowadzono stan wyjątkowy.

Z zakazu wyłączeni będą m.in. mieszkańcy, czy osoby prowadzące tam działalność gospodarczą, załatwiające sprawy urzędowe lub biorące udział w kulcie religijnym. Zakaz nie będzie dotyczył ponadto załóg karetek pogotowia i innych służb interwencyjnych, a także funkcjonariuszy i żołnierzy na służbie. Na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki Straży Granicznej będzie mógł zezwolić na przebywanie tam również innych osób, w szczególności dziennikarzy.

ZAKAZ NOSZENIA BRONI PRZY GRANICY Z BIAŁORUSIĄ

W Dzienniku Ustaw ukazało się również rozporządzenie szefa MSWiA zakazujące noszenia broni w pasie przy granicy z Białorusią. Zakaz wchodzi w życie od środy 1 grudnia 2021 roki i również i potrwa do 1 marca 2022 roku.

Rozporządzenie zawiera dwa paragrafy i wprowadza czasowy zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym, każdego rodzaju broni na terenie 183 miejscowości w województwach podlaskim i lubelskim, przyległych do granicy państwowej z Białorusią.

Według autorów rozporządzenia wprowadzenie zakazu zmniejszy ryzyko wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, bowiem posiadacze broni nie będą mogli nosić i przemieszczać się z bronią, dzięki czemu wyeliminowane zostaną ewentualne przypadki utraty broni, a tym samym możliwość dostania się jej w ręce osób nieuprawnionych.

Zakaz ma poprawić bezpieczeństwo funkcjonariuszy służb państwowych oraz żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania służbowe na granicy państwowej, a także mieszkańców strefy nadgranicznej - zakłada MSWiA.

STRAŻ GRANICZNA Z PLECAKOWYMI MIOTACZAMI GAZU

W Dzienniku Ustaw ukazała się też nowelizacja rozporządzenia szefa MSWiA w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej, która dopuszcza używanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej chemicznych środków obezwładniających.

W katalogu tych środków znalazły się ręczne i plecakowe miotacze substancji obezwładniających, granaty łzawiące i inne urządzenia przeznaczone do miotania środków obezwładniających.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do nowelizacji, nowe środki przymusu bezpośredniego mają poprawić skuteczność odpierania prób siłowego przekraczania granicy państwowej.

Podkreślono, że do tej pory plecakowe miotacze substancji obezwładniających wykorzystywane były przez Policję. - Przyznanie uprawnienia do użycia tego środka przymusu bezpośredniego jest rozwiązaniem adekwatnym i proporcjonalnym - brak możliwości jego wykorzystania mógłby powodować konieczność użycia przez Straż Graniczną bardziej inwazyjnych środków, takich jak broń palna - napisano w uzasadnieniu.

Dodano, że plecakowe miotacze substancji obezwładniających zwiększą bezpieczeństwo funkcjonariusza Straży Granicznej "w konfrontacji z agresywną, niepodporządkowującą się wydanym na podstawie prawa poleceniom, osobą i umożliwi jej obezwładnienie".

BĘDĄ MANDATY ZA PRZEBYWANIE W STREFIE OBJĘTEJ ZAKAZEM

MSWiA opublikowało też projekt rozporządzenia, które zakłada umożliwienie funkcjonariuszom Straży Granicznej nakładania mandatów karnych za wykroczenia związane z przebywaniem przez osoby nieuprawnione na obszarze przygranicznym objętym zakazem przebywania.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji ws. wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 


oprac. tm/am