Wiadomości
Zdjęcie archiwalne. Pracownicy ZDiZ w Sopocie odśnieżają ul Bohaterów Monte Cassino (fot. Krzysztof Mystkowski / KFP)

sobota,

27 listopada 2021

18:40

Sopoccy drogowcy apelują do kierowców w związku z „Akcją Zima”. I zgłaszają pełną gotowość do odśnieżania

1000 ton piasku i 600 ton soli kupił Sopot, by zabezpieczyć drogi zimą. Gotowych do wyjazdu na ulice jest między innymi pięć pługopiaskarek, które krążyć będą po ok. 70 km ulic.

Na terenie Sopotu jest 159 ulic i placów, z czego 144 to drogi publiczne o różnej kolejności utrzymania. Daje to około 70 km długości dróg do odśnieżania.

Według szacunków ZDiZ, koszty zimowego utrzymania dróg wyniosą w tym sezonie ok. 500 tys. zł miesięcznie. Jeśli zima będzie łagodna, zaoszczędzone pieniądze przeznaczone zostaną na sprzątanie ulic i chodników.

ZDiZ przygotował zestawienie najważniejszych informacji dotyczących „Akcji Zima”. I jednocześnie apeluje do kierowców:

„Nasze pługi i piaskarki poruszają się tak jak inni użytkownicy dróg. Jeśli są korki, nasz sprzęt również w nich stoi. Dlatego apelujemy do kierowców – dostosujcie Państwo opony w autach do pory roku, „zimówki” to nie fanaberia, a konieczność; nie zajeżdżajcie naszym kierowcom drogi; nie wpychajcie się przed nasze pojazdy. Im szybciej pług i piaskarka przejedzie, tym szybciej przejadą inne pojazdy”.

 

„AKCJA ZIMA” w SOPOCIE
Komunikat sopockiego ZDiZ.

Jak działamy:

1. Do momentu powołania dyżurów praca według potrzeb w systemie nadgodzin.

2. Powołanie dyżurów Akcji Zima następuje decyzją Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni. Dyżury są całodobowe, we wszystkie dni tygodnia. Przyjmuje się, że Akcja Zima rozpoczyna się 1 grudnia. Jeśli jednak aura zmieni się na zimową, nie bacząc na kalendarz, Dyrektor ZDiZ zarządza jej wcześniejsze rozpoczęcie i powołuje dyżury. Informację o powołaniu dyżurów przekazujemy do wszystkich służb miejskich i państwowych, działających na terenie miasta Sopotu.
 
Dyżury polegają na:

- stałym monitoringu sytuacji pogodowej, śledzeniem prognoz pogody, systematyczne objazdy podległych terenów, przyjmowanie komunikatów od Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

- obsada dyżurów ulega zwiększeniu w przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych – obfite opady śniegu,

- w przypadku zagrożenia gołoledzią – posypywanie mieszanką mineralną (piaskowo-solną) przed osiągnięciem temperatur powyżej + 2°C, jeżeli występuje tendencja spadkowa;

- opady śniegu – natychmiastowy wyjazd piaskarek;

- w przypadku intensywnych opadów śniegu:
 
Jak odśnieżamy:
- dla ulic I kolejności: przejazd trzema pługopiaskarkami szpalerowo, odśnieżanie głównego ciągu a następnie ulic zbiorczych - ZDiZ
-  dla jezdni II kolejności i chodników, przy średnich opadach: przystąpienie do działań po 4 godz. od ustania opadów; dla bardzo intensywnych opadów: przystąpienie do działań po 2 godz. od ustania opadu - ZOM
 
Podział Sopotu z uwagi na zakres czynności Akcji Zima:

- Drogi I kolejności utrzymania – Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie – np. Aleja Niepodległości, ul. Malczewskiego, ul. Armii Krajowej, ul. 23 Marca.

- Drogi II kolejności utrzymania – Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie.

- Chodnik I i II kolejności utrzymania – tj. chodniki wyłącznie przyległe do terenów gminnych - Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie.

- Ścieżki rowerowe -  Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie.

- Schody i przejścia terenowe, w tym przejścia i dojścia piesze do obiektów inżynieryjnych, utrzymanie –  Zarząd Dróg i Zieleni.

- Cmentarz Komunalny – Zarząd Dróg i Zieleni.

- Parki i zieleńce miejskie – Zarząd Dróg i Zieleni.
 
 
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie dysponuje

Materiały:

- ok. 1000 ton piasku

- ok. 600 ton soli

 Sprzęt:

- 5 pługopiaskarek

- 2 koparko-ładowarki

- 1 miniładowarka

- 2 ciągnik z pługiem

- 1 samochód skrzyniowy
 
Zakład Oczyszczania Miasta dysponuje:

- Samochód hak: pług i posyp - 2 szt.

- Traktor JOHN DEERE: pług i posyp – 2 szt.

- Traktor pług i posyp lub szczotka

- Ręczne spalinowe odśnieżarki szczotkowe – 5 szt.

- Posypywarka ręczną – 3 szt.

- Samochód skrzynia – 2 szt.

oprac. puch