Wiadomości
(Fot. Pixabay.com)

piątek,

26 listopada 2021

09:20

Zmiany w ulgach za pobyt w gdańskich żłobkach. Możliwa będzie spora zniżka, a w niektórych przypadkach nawet zwolnienie z opłat

Rada Miasta Gdańska przegłosowała uchwałę określającą wysokość opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w placówce Gdańskiego Zespołu Żłobków. Przyjęto możliwość 50-procentowej zniżki oraz całkowitego zwolnienia z tych opłat.

Jak poinformował Patryk Rosiński z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, obecnie podstawowa kwota płacona przez rodziców za pobyt dziecka wynosi 517 zł. Jest to kwota w wysokości 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy i pozostanie ona w tej samej wysokości do momentu jego zmiany. Dodatkowo wnoszona jest opłata za wyżywienie w wysokości siedmiu złotych za dzień.

ULGI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

W czwartek 25 listopada, podczas sesji Rady Miasta Gdańska, przyjęta została uchwała, która ujednoliciła zniżki w opłatach za pobyt dziecka w żłobku od 1 stycznia 2022 roku. Utrzymano opłatę podstawową na poziomie 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy.

W nowym roku kalendarzowym rodzice będą mogli natomiast korzystać ze zniżek, które wynosić będą 50 proc. opłaty za pobyt dziecka w żłobku na to dziecko, na które: pobierany jest zasiłek rodzinny, z rodziny wielodzietnej, którego rodzeństwo uczęszcza do żłobka wchodzącego w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków.

Jak poinformował gdański magistrat, przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, do 21 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole, albo do 24 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej i legitymowania się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

CAŁKOWITE ZWOLNIENIE Z OPŁAT

Możliwe będzie także całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt w żłobku dzieci: z niepełnosprawnością, wychowywanych przez rodzica skierowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku do domu samotnej matki lub do innej specjalistycznej placówki, który w okresie pozostawania bez pracy zdobywa kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia, objętych opieką przez rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą.

MAKSYMALNA KWOTA ZA WYŻYWIENIE

Dodatkowo określona została maksymalna kwota, która będzie mogła być pobierana za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 0,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy.

- W nowym roku opłata za wyżywienie będzie ulegała sukcesywnemu wzrostowi do kwoty nieprzekraczającej dziewięciu złotych za dzień, co wiąże się z postępującym procesem inflacji. Wprowadzono również możliwość zwolnienia z opłat za wyżywienie dzieci, których rodzice dostarczać będą własne posiłki ze względu na indywidualną, wysokospecjalistyczną dietę leczniczą - poinformował Patryk Rosiński z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
 

PAP/mm