Wiadomości
(Fot. Pixabay)

wtorek,

23 listopada 2021

11:25

Więcej niż połowa Polaków stara się oszczędzać. Ale przez to muszą znacznie "zaciskać pasa" [WYNIKI BADANIA]

Ponad połowa pracujących Polaków regularnie oszczędza, ale blisko dwie trzecie przyznaje, że odkładanie pieniędzy wiąże się z mocnym cięciem bieżących wydatków – wynika z opublikowanego we wtorek 23 listopada badania serwisu Pracuj.pl.

Ponad połowa respondentów regularnie gromadzi oszczędności z otrzymywanego wynagrodzenia. - Warto zauważyć, że skłonność do odkładania środków z pensji rośnie wraz z wykształceniem. Deklaruje ją aż 70 proc. osób z wykształceniem wyższym. Wśród grup wiekowych najczęściej oszczędzają osoby w wieku 35-44 lat, a najrzadziej w wieku 45-65 – podano w opublikowanym we wtorek 23 listopada raporcie o wynikach badania.

Podano, że badani często deklarują, że odkładają pieniądze na przyszłość, ale mniej myślą o przyszłej emeryturze. Taki powód oszczędzania wskazuje 38 proc. Polaków. Przy czym na odkładanie środków na emeryturę decyduje się 41 proc. mężczyzn i 34 proc. kobiet.

- Dane wskazują, że badani za największą przeszkodę w odkładaniu większych środków uważali właśnie wysokość obecnego wynagrodzenia. Dwie trzecie Polaków przyznaje, że oszczędzanie pieniędzy wymaga w ich wypadku mocnego cięcia wydatków. Częściej wskazywały na to kobiety (69 proc.) niż mężczyźni (63 proc.). Z kolei blisko co trzeci respondent nie oszczędza żadnych środków, argumentując, że nie pozwala na to zbyt niska pensja – podano w informacji.

WIĘCEJ BADANYCH KONTROLUJE WYDATKI NIŻ ODKŁADA PIENIĄDZE

Jak podkreślono, dwóch na trzech respondentów twierdzi, że dobrze kontroluje wydatki z pensji, a ponad połowa uważa, że ma dużą wiedzę o skutecznym oszczędzaniu zarobionych pieniędzy. Co ciekawe, 66 proc. badanych uważa, że nawet najmniejsze oszczędności procentują. Świadomość znaczenia oszczędzania jest więc wyższa, niż udział respondentów regularnie odkładających środki z zarobków.

- Warto podkreślić, że na wszystkie trzy wskazane aspekty wpływa wykształcenie badanych. Im jest wyższe, tym bardziej badani byli skłonni do wysokiej oceny swoich umiejętności z zakresu oszczędzania. Z kolei najstarsi badani (45-65 lat) wyraźnie najczęściej uznawali, że dobrze kontrolują swoje wydatki, deklarowało tak 68 proc. z nich. Dla porównania respondenci z generacji Z (18-24 lat) wyrażali taką opinię w 54 proc. przypadków – poinformowano.

INTERESUJĄ SIĘ GOSPODARKĄ

Dodano, że badacze zapytali pracujących Polaków o ich zainteresowanie gospodarką i jej podstawowymi wskaźnikami. 54 proc. badanych stwierdziło, że śledzą informacje na temat gospodarki, a 50 proc. - że są na bieżąco ze zmianami dotyczącymi podatków bezpośrednio dotykających ich kieszeni.

Badanie przeprowadzono we wrześniu i październiku tego roku na reprezentatywnej, liczącej 1820 osób grupie Polaków mających pracę.

 

PAP/MarWer