Wiadomości
Zdjęcie ilustracyjne (Fot. Pixabay)

czwartek,

14 października 2021

17:03

Program, który odmieni nasze małe ojczyzny. Samorządy mogą zgłaszać projekty do "Planu Działań dla Miast". Ruszył nabór

14 października rozpoczął się nabór do programu "Plan Działań dla Miast". Samorządy mogą zgłaszać swoje projekty do 10 listopada. Jak mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, program ma zmieniać małe ojczyzny i zmobilizować miasta do odważnych działań.

- Do 2050 roku aż 70 procent ludności świata będzie mieszkać w miastach. Ich odpowiedzialny i zrównoważony rozwój to ogromne wyzwanie dla samorządów. Chcemy im pomóc i stworzyć dokument będący drogowskazem dla wszystkich miast: "Plan Działań dla Miast". Jednocześnie będzie on dziedzictwem organizowanego w czerwcu przyszłego roku Światowego Forum Miejskiego - tłumaczy wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

POMOC MIASTOM W ROZWOJU

Program "Plan Działań dla Miast" to inicjatywa towarzysząca 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum - WUF11) - największego i najważniejszego wydarzenia związanego z miastami. To także instrument wdrożeniowy przewidziany w powstającej obecnie nowej Krajowej Polityce Miejskiej 2030.

Ideą programu jest pomoc miastom w odpowiedzialnym i zrównoważonym rozwoju. Przewiduje on indywidualne wsparcie doradcze dla miast, które chcą realizować projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju. Wypracowane zostaną też ogólne wskazówki dla mieszkańców dotyczące sposobów aktywnego udziału w rozwoju miasta, na przykład współzarządzania nim czy wpływania na jego przestrzeń.

Opracowany wspólnie z miastami "Plan Działań dla Miast" będzie polską odpowiedzią na wyzwania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju stawianych przez Agendę 2030. Zostanie on ogłoszony i podpisany w czerwcu 2022 roku, w trakcie 11. sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach.

PROGRAM DLA WSZYSTKICH MIAST

Zaproszenie do udziału w programie kierowane jest do wszystkich miast w Polsce, niezależnie od ich wielkości - gmin miejskich lub miejsko-wiejskich. W kolejnych etapach programu zostaną wyłonione miasta w nim uczestniczące, z których każde otrzyma indywidualne wsparcie doradcze przy przygotowywaniu i realizacji projektów. Opracowany zostanie też wspólny dokument "Plan Działań dla Miast", obejmujący opis wyzwań i charakterystykę projektów każdego z miast.

Następnie przygotowana zostanie realizacja, a projekty działań zostaną wdrożone. Ostatnim zaplanowanym etapem jest opracowanie narzędziownika. Ma on być instruktażem dla społeczności lokalnych oraz mieszkańców. Dowiedzą się z niego, jak mogą wpływać na przestrzeń miejską i procesy zarządzania miastem.

Nabór do programu odbywa się do 10 listopada poprzez internetowy generator zgłoszeń. Zainteresowane samorządy mogą też wziąć udział w spotkaniach informacyjnych lub umówić się na indywidualne warsztaty-konsultacje, dotyczące wyboru zgłaszanego projektu.

 

PAP/ua