Wiadomości
(fot. Radio Gdańsk/Marta Włodarczyk)

środa,

13 października 2021

22:06

Jakie wyzwania wiążą się z wprowadzeniem parku kulturowego w Gdańsku Śródmieściu? Rozpoczęły się konsultacje społeczne

Za nami pierwsze spotkanie w ramach rozpoczętych właśnie konsultacji dotyczących utworzenia parku kulturowego w Śródmieściu. Do udziału w dyskusjach zaproszeni zostali mieszkańcy, aktywiści, przedsiębiorcy, instytucje kultury i wszyscy zainteresowani zmianami w sercu miasta.

Przypomnijmy, że w maju bieżącego roku radni Gdańska podjęli uchwałę intencyjną o powołania parku kulturowego na terenie Śródmieścia. Objęcie Głównego i Starego Miasta taką formą ochrony prawnej ma umożliwić regulowanie kwestii takich jak m.in. poziom dopuszczalnego hałasu, gospodarowanie odpadami, prowadzenie robót budowlanych, działalność punktów handlowych i usługowych. Ma też zapobiec wyludnianiu się centrum miasta.

KONSULTACJE WŁAŚNIE SIĘ ROZPOCZĘŁY

W uchwale zaproponowano, aby parkiem objęto liczący ok. 80 ha obszar Głównego Miasta wraz z Wyspą Ołowianką i północną częścią Wyspy Spichrzów Starego Miasta. Dokładne granice podlegają dyskusji. Konsultacje społeczne na temat kształtu przyszłego parku kulturowego rozpoczęły się w środę w Instytucie Kultury Miejskiej, a potrwają do końca listopada.

- Wszystkie trzy debaty koncentrują się wokół idei utworzenia parku kulturowego na terenie Śródmieścia. Nam zależy nam tym, żeby pokazać różność perspektyw i zastanowić się wspólnie nad tym, co nam to narzędzie daje - mówi dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej, Aleksandra Szymańska.

- Chcemy chronić wizerunek Gdańska, jego atmosferę, ale chcemy również wprowadzić park kulturowy w centrum ze względu na komfort życia jego mieszkańców, których niestety z roku na rok ubywa właśnie z tego powodu, co się w naszym centrum dzieje - dodawała manager śródmieścia Gdańska, Monika Nkome Evini.

PIERWSZA DEBATA W INSTYTUCIE KULTURY MIEJSKIEJ

Podczas pierwszego spotkania zastanawiano się nad tym, jaki stworzyć wizerunek historycznego centrum Gdańska oraz na ile narzędzia, jakie daje formuła parku kulturowego, mogą w tym pomóc.

Na początku Magdalena Doksa-Tverberg, zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Krakowie, przedstawiła prezentację, podczas której wyjaśniła, jak wyglądało wprowadzenie parku narodowego w jej mieście. Wyjaśniła, z czym to się wiązało, a także jakie były trudności i problemy.

Następnie Monika Nkome Evini, manager śródmieścia Gdańska, przedstawiła wyniki sondażu przeprowadzonego wśród mieszkańców, którzy oceniali, na ile uciążliwe są dla nich poszczególne formy działalności prowadzone w Gdańsku. Wyjaśniła również podstawowe założenia parku kulturowego, który zostanie wprowadzony w Gdańsku.

Następnie odbyła się debata z udziałem Barbary Frydrych (dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury Miasta Gdańsk), Pawła Orłowskiego (wiceprezesa zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich), Łukasza Wysockiego (prezesa zarządu Gdańskiego Organizacji Turystycznej), Szymona Wróblewskiego (z referatu marketingu Biura Prezydenta Miasta Gdańska), Adama Świerżewskiego (prorektora ds. współpracy i promocji Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku) oraz Magdaleny Doksy-Tverberg z Krakowa. Całej rozmowy można posłuchać poniżej.

 

 

Park Kulturowy w gdańskim Śródmieściu – I debata – wizerunek, kultura, do(wolność)

Zachęcamy do wzięcia udziału w cyklu trzech debat. Impulsem do spotkań „Park Kulturowy w gdańskim Śródmieściu” jest plan utworzenia na terenie Głównego Miasta i w części Śródmieścia parku kulturowego. Jaki wizerunek miasta chcemy kreować, w jakim mieście żyć i na ile formuła Parku Kulturowego może w tym pomóc? Porozmawiajmy. Harmonogram: → 13 października, godz. 18.00 I debata – wizerunek, kultura, do(wolność) → 27 października 2021, godz. 18.00 II debata – miasto mieszkańców i/czy turystów → 10 listopada 2021, godz. 18.00 III debata – plany, odbudowa, ochrona Podczas pierwszego spotkania w gronie mieszkańców, urzędników, przedstawicieli organizacji turystycznych, przedsiębiorców i instytucji kultury chcemy wspólnie zastanowić się nad tym jaki wizerunek historycznego centrum Gdańska chcemy tworzyć, na ile narzędzia jakie daje formuła parku kulturowego mogą w tym pomóc. Spotkanie poprowadzi ➡️ Jakub Knera. Zaproszeni goście to: ➡️ Magdalena Doksa-Tverberg - Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kraków) ➡️ Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds Kultury (UMG) ➡️ Paweł Orłowski – Wiceprezes Zarządu MTG ➡️ Łukasz Wysocki – Prezes Zarządu GCB GOT ➡️ Szymon Wróblewski – Biuro Prezydenta Miasta Gdańska, Referat Marketingu ➡️ Adam Świerżewski – Prorektor ds. Współpracy i Promocji Akademii Sztuk Pięknych; właściciel kawiarni Drukarnia Przestrzeń publiczna należy do nas wszystkich co nie oznacza, że mamy jednakową wizję co do korzystania z niej. Chcemy wydarzeń, miasta pełnego ludzi, otwartych restauracji i instytucji. Chcemy wykorzystać niezwykły potencjał Gdańska, to że miasto przyciąga i zachwyca turystów z Polski i z zagranicy. Jak to pogodzić z potrzebami mieszkańców Głównego Miasta, którzy potrzebują lokalnej infrastruktury, usług, poczucia wpływu na najbliższą przestrzeń, czasem spokoju. → budowanie marki miejsca – jaki wizerunek chcemy kreować? → wolne i otwarte miasto – czy każdy może robić w publicznej przestrzeni co chce? → współodpowiedzialność za wizerunek - rola miasta, przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych, instytucji kultury → wydarzenia kulturalne – jakie? kiedy? dla kogo?

Opublikowany przez Instytut Kultury Miejskiej Środa, 13 października 2021

 

 

TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ

Kolejne spotkanie zaplanowano na 27 października. Będzie ono poświęcone m.in. kwestiom związanym z wynajmem krótkoterminowym, polityką parkingową, ograniczeniem hałasu, a także kształtowaniem przez miasto profilu turysty, który odwiedza Gdańsk.

Podczas trzeciej dyskusji, która odbędzie się 10 listopada, przedstawione zostaną m.in. plany dotyczące dalszej rozbudowy i ochrony Głównego Miasta oraz zieleni na tym obszarze.

Na każdą z debat obowiązują zapisy - ze względu na bezpieczeństwo limit na sali wynosi 60 osób. Zainteresowani będą mogli śledzić ich przebieg na portalu www.gdansk.pl oraz na facebookowym profilu IKM.

Równolegle prowadzone będą spotkania branżowe i warsztaty. Na warsztaty również obowiązywać będą zapisy.


PAP/raf/am