Wiadomości
(Fot. Radio Gdańsk/Aleksandra Nietopiel)

poniedziałek,

11 października 2021

14:00

Adam Niedzielski wziął udział w inauguracji roku akademickiego na GUMedzie. List do uczestników skierował też Andrzej Duda

Apeluję do społeczności akademickiej, aby walczyć o prawdę i głosić wiedzę - powiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski podczas inauguracji nowego roku akademickiego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dodał, że obecnie obserwujemy kryzys autorytetów, czego dowodem jest ruch antyszczepionkowy.

Z powodu pandemii w uroczystości wzięła udział ograniczona liczba gości. Wydarzenie było transmitowane i dostępne online dla wszystkich zainteresowanych.

- To kolejny rok akademicki, który rozpoczynamy w realiach walki z pandemią. Pandemią, która odznaczyła ogromne piętno na działalność w każdej dziedzinie życia. Ten rok, który dzisiaj rozpoczynamy, daje nam nadzieję na systematyczny powrót do normalności - powiedział Niedzielski.

ODWOŁYWANIE SIĘ DO BADAŃ, FAKTÓW, WNIOSKÓW Z DEBATY NAUKOWEJ

Podkreślił, że działania podejmowane w kierunku powrotu do normalności są możliwe dzięki wiedzy, nauce, badaniom i zdobyczom cywilizacyjnym. - Odwoływanie się do badań, faktów, wniosków z debaty naukowej - to motto powinno przyświecać nam na drodze do normalności - zaznaczył.

Niedzielski zauważył, że obecnie obserwujemy różne kryzysy - nie tylko ten zdrowotny związany z pandemią, ale również kryzys autorytetów. - Kryzys autorytetów widzimy w takich trywialnych przejawach jak ruch antyszczepionkowy, który - zamiast wiedzy, badań, opierania się na dowodach - prezentuje i proponuje nam łatwą manipulację, powierzchowną wiedzę, uproszczenia, skróty myślowe, które prowadzą do zupełnie nieracjonalnych wniosków. Niech ten nowy rok akademicki będzie walką o przywrócenie autorytetu wiedzy, który może wyprowadzić nas z kryzysu pandemicznego - zaakcentował.

WALKA O PRAWDĘ I INNOWACJE W MEDYCYNIE

Zaapelował też do społeczności akademickiej, aby walczyła o prawdę. - To nasz obowiązek, by walczyć o prawdę, głosić wiedzę, mówić o obiektywnych wynikach badań, przekonywać do racjonalności, która w tej wiedzy jest głęboko osadzona - dodał.

Minister zdrowia powiedział, że innowacje są tą siłą w medycynie, która pomaga osiągnąć niemożliwe. - Najnowsze technologie to odpowiedź na deficyty finansowe czy kadrowe oraz starzenie się społeczeństwa i związane z tym większe zapotrzebowanie na świadczenia medyczne - podkreślił.

- Życzę, byśmy w tym nowym roku akademickim - dzięki zdobyczom wiedzy, nauki, techniki - mogli powrócić do normalności i zająć się tym, co najważniejsze w życiu akademickim, czyli badaniami i edukacją - podkreślił szef MZ.

 

 

ODCZYTANO LISTY OD PREZYDENTA I PREMIERA

 

List do uczestników uroczystości skierował prezydent RP Andrzej Duda. - Uniwersytet to wyjątkowe miejsce, gdzie w dużej mierze kształtują się postawy i poglądy młodych ludzi, stąd tak ważne są otwartość na różne punkty widzenia i kultura debaty - napisał prezydent, dodając, że uczelnie są również miejscem kształcenia elit i przekazywania młodym pokoleniom akademickiego etosu.

List od premiera Mateusza Morawieckiego odczytał wojewoda pomorski Dariusz Drelich. - W tym wyjątkowym dniu pragnę przekazać państwu wyrazy szacunku oraz zapewnienie o mojej pamięci. Wierzę, że w rozpoczynającym się roku wrócimy do takiego funkcjonowania uczelni, do jakiego przywykliśmy przed pandemią - napisał szef rządu.

 

NOWY ROK AKADEMICKI

 

Gdański Uniwersytet Medyczny kształci ponad 6 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest ponad 900 studentów zagranicznych, co stanowi około 15 proc. wszystkich żaków w uczelni. - Wkraczamy w ten rok akademicki z nowymi nadziejami, szansami i możliwościami, które postaramy się jak najlepiej wykorzystać - powiedział rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) prof. Marcin Gruchała.

Zwrócił uwagę, że współczesna medycyna i system ochrony zdrowia stawiają przed absolwentami uczelni medycznych ogromne wyzwania związane m.in. z dynamicznym postępem technologicznym i z wynikającym z braku kadr obciążeniem pracą zawodową. Rektor nawiązał też do bieżącej działalności GUMed, osiągnięć studentów, doktorantów i pracowników, a także współpracy z pozostałymi uczelniami w Gdańsku. Mówił również o zaangażowaniu podległych uniwersytetowi jednostek i uczelnianej społeczności w walkę z COVID-19 i w realizację Narodowego Programu Szczepień. Wspomniał także o prowadzonych i planowanych przez uniwersytet inwestycjach.

 

PAP/am