Wiadomości
(fot. KFP/Anna Rezulak)

poniedziałek,

11 października 2021

11:05

Czy Polska po orzeczeniu TK zmierza do polexitu? 45,4 proc. Polaków zupełnie nie obawia się takiego scenariusza [SONDAŻ]

45,4 proc. Polaków uważa, że czwartkowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej nie jest wydarzeniem, które może doprowadzić do polexitu, Z kolei takie obawy wyraża 38,7 proc. badanych - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Na pytanie: "Czy obawiasz się, że po wyroku TK Polska zmierza w kierunku wyjścia z UE?", odpowiedzi "raczej nie" i "zdecydowanie nie" udzieliło po 22,7 proc. ankietowanych (co daje łącznie 45,4 proc.). Odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 13,5 proc. pytanych, a "raczej tak" 25,2 proc. z nich (łącznie 38,7 proc). Zdania na temat skutków orzeczenia Trybunału na przyszłość Polski w UE nie miało 15,9 proc. uczestników sondażu.

OPINIA ZALEŻAŁA OD POGLĄDÓW POLITYCZNYCH

Z badania wynika, że najbardziej zaniepokojeni efektami wyroku TK są wyborcy opozycji - 82 proc. osób deklarujących głosowanie na Lewicę (14 proc. wskazało brak obaw) oraz 81 proc. tych, którzy wspierają Koalicję Obywatelską (17 proc. nie widzi zagrożenia polexitem). Niezdecydowani w ocenach stanowili odpowiednio 4 i 2 proc.

Przeciwnego zdania są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. 79 proc. z nich uważa, że wyrok TK nie prowadzi do wyjścia Polski z UE (takie obawy miało 15 proc., a niezdecydowani stanowili 6 proc.).

Wysokie wskaźniki braku obaw na skutki orzeczenia TK odnotowano też u wyborców Konfederacji (57 proc.) oraz PSL-Kukiz'15 (53 proc.). Wyjścia z UE obawia się 42 proc. wyborców Konfederacji (niezdecydowani - 1 proc.) oraz 34 proc. głosujących na PSL-Kukiz'15 (niezdecydowani - 13 proc.).

OCENY Z PUNKTU WIDZENIA MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Pod względem miejsca zamieszkania, najmniej obaw o skutki decyzji TK jest wśród osób mieszkających na wsi - 62 proc. wskazań. W miastach podobnego zdania jest 24 proc., ale bardzo duży jest odsetek niezdecydowanych (41 proc.).

Sondaż przeprowadzono 8 października 2021 roku metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.

 

am