Wiadomości
Gdański Teatr Szekspirowski (fot. KFP/Anna Bobrowska)

sobota,

09 października 2021

15:00

Gdański teatr, otrzymujący publiczne pieniądze, zajął się politycznym wezwaniem do zakończenia stanu wyjątkowego na granicy

Pokażmy, że nie zgadzamy się z przedłużaniem stanu wyjątkowego - post z taką treścią został opublikowany na facebookowym profilu Teatru Szekspirowskiego. Do tego możemy doliczyć jeszcze m.in. nagrany na wideo apel oraz informację opublikowaną na stronie internetowej. W żaden sposób nie można tego odnieść do celów statutowych placówki, która otrzymała na swoją działalność pieniądze z kasy miejskiej Gdańska oraz budżetu województwa pomorskiego.

 

- Masz pytania o to, co dzieje się na granicy? Chcesz lepiej zrozumieć naszą aktywność w Usnarzu oraz próby zatrzymywania nielegalnego przepychania ludzi na Białoruś? Chcesz się dowiedzieć, jak możesz pomóc? - to kolejny post umieszczony na facebookowym profilu teatru, w tym przypadku skopiowany - najwyraźniej bez zastanowienia, bo pokazujący, że pracownicy teatru są na granicy - wpis fundacji Ocalenie. Wcześniej teatr udostępnił także apel dotyczący m.in. "zaprzestania nielegalnych push-backów". 


W środę, w samo południe przed siedzibą teatru odczytany został jeszcze "apel środowiska kultury i grupy Granica w sprawie sytuacji na wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej".

- My, niżej podpisani i podpisane, stanowczo przeciwstawiamy się nielegalnym i niehumanitarnym praktykom wywózek osób, szukających w Polsce ochrony międzynarodowej, na granicę i wypychaniu ich przez polską Straż Graniczną na stronę białoruską - można było usłyszeć na video.


Polityczne manifesty zostały zaprezentowane przed siedzibą i na stronach teatru, a więc instytucji, której cele są kompletnie odmienne. Jak zweryfikowaliśmy, to działalność impresaryjna, wystawianie i udział w tworzeniu spektakli i przedsięwzięć artystycznych, organizowanie widowisk, współpraca z krajową oraz zagraniczną kadrą artystyczną, udostępnianie siedziby w celu organizacji konferencji, sympozjów, zjazdów oraz innych tego typu przedsięwzięć. Co więcej, majątek teatru, a więc budynek, na tle którego zaprezentowany został apel, ma, według założeń, służyć tylko i włącznie realizacji celów statutowych. Co się w nich znajduje?

Zgodnie ze statutem z 2016 roku Gdański Teatr Szekspirowski istnieje w celu:
* corocznej organizacji Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku
* prezentowania i upowszechniania dzieł Williama Szekspira, a także najbardziej wartościowych polskich i światowych spektakli teatralnych
* promocji młodych twórców
* kreowania warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów teatralnych
* edukacji teatralna dzieci i młodzieży
* współpracy ze środowiskiem artystycznym, naukowym i społecznym ruchem kulturalnym poprzez organizowanie koncertów, spotkań, odczytów
* współpracy i wymianie artystycznej krajowej i zagranicznej

Źródło:
Uchwała nr XXVI/688/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nowego statutu instytucji kultury pod nazwą: Gdański Teatr Szekspirowski


WEZWANIE W SPRAWIE STANU WYJĄTKOWEGO ZA PUBLICZNĄ KASĘ?

Warto zwrócić uwagę, że teatr, który zaangażował się w nawoływanie do zakończenia stanu wyjątkowego, otrzymuje publiczne pieniądze. Organizatorami tej placówki są bowiem Województwo Pomorskie oraz Miasto Gdańsk. Budżet Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego na 2021 rok wynosi 4 mln 600 tysięcy złotych. Połowa tej kwoty to dotacja miasta Gdańsk, a druga połowa to środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dlaczego więc placówka zaangażowała się w politykę i jaki ma to związek z kulturą?

teatr e00012304-2Organizatorami teatru są miasto Gdańsk i Urząd Marszałkowski. Na zdjęciu: Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska oraz Mieczysław Struk, marszałek województwa
(fot. KFP/Anna Bobrowska) 

Pytania, które przesłaliśmy do rzecznik teatru:
1. Który z celów statutowych placówki był realizowany poprzez publikowanie postów na oficjalnych stronach FB oraz www teatru na temat sytuacji na granicy z Białorusią?
2. Czy do przygotowania video, które zostało umieszczone na Państwa stronie FB, wykorzystany został sprzęt teatru, mający służyć, zgodnie ze statutem, tylko do działań w nim opisanych?

To nie pierwszy przykład gdy instytucja kultury włącza się w politykę. Niedawno Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku współorganizowało "ANA Futurebody – trening na VI Trójmiejskim Marszu Równości". Wydarzenie, jak można wywnioskować chociażby z opublikowanych zdjęć, było otwarte dla wszystkich chętnych. Kłopot w tym, że w ten sposób miejska instytucja nie tylko promowała aktywny styl życia. Tłem i scenografią dla prowadzącej była bowiem grafika ośmiu gwiazdek, a więc ocenzurowana, wulgarna, polityczna fraza. 

 


 


Aktualizacja: 
zamieszczamy pełną treść odpowiedzi otrzymanych na pytania, które zostały przesłane do GTS

Jednym z celów statutowych Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego jest współpraca ze środowiskiem artystycznym, naukowym i społecznym ruchem kulturalnym. A odwiecznym zadaniem kultury jest przystawiać lustro do rzeczywistości, komentować ją i interpretować. Nasz wielki patron, William Szekspir, był w tym mistrzem. Wspólna akcja środowisk kulturalnych w całej Polsce, przeciwstawiająca się temu, co dzieje się na granicy z Białorusią, pokazała, że przedstawiciele kultury nie chcą i nie mogą milczeć. Instytucje kultury to ludzie - to my stanowimy serce teatru. I nasze serca nie pozostaną obojętne wobec działań, powodujących cierpienie i śmierć ludzi, którzy w niezawiniony sposób stali się od nas zależni, którzy powinni otrzymać nasze wsparcie. 
William Szekspir, otwarcie lub pośrednio, komentował wydarzenia społeczne i polityczne, a jego mądrość i bezkompromisowość, gdy idzie o sprawy najważniejsze, do dziś są dla nas wzorem i wyznaczają kierunek współczesnego humanizmu. Jak można przeczytać w „Burzy": Piekło jest puste, a wszystkie diabły są tutaj. 


Tomasz Modzelewski
t.modzelewski@radiogdansk.pl