Wiadomości
P.o. dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku prof. Grzegorz Berendt fot. mat. MIIWŚ)

czwartek,

23 września 2021

17:14

Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 po wyroku NSA nie jest zagrożona. Niebawem zacznie się kolejny etap badań archeologicznych

Jak poinformował w czwartek 23 września p.o. dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku prof. Grzegorz Berendt nie ma przeciwwskazań do realizacji budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku. Inwestycja, po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał powrót działek na Westerplatte do miasta, nie jest zagrożona.

– Wciąż obowiązuje decyzja wojewody pomorskiego – zapewnił Grzegorz Berendt. – Zgodnie z analizą prawną dokonaną w muzeum, nasza instytucja kultury nieprzerwanie jest w posiadaniu kilku działek na terenie dawnej Składnicy Wojskowej na Westerplatte. W tej materii nic się nie zmieniło i dzięki temu możemy wykonywać wszelkie czynności przygotowawcze i wykonawcze, związane z realizacją inwestycji budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. To jest dla nas, jako instytucji, kwestia zasadnicza – dodał.


NOWE BADANIA

W przyszłym miesiącu na Westerplatte rozpocznie się ósmy etap prac archeologicznych. Te potrwają trzy miesiące.

– Będziemy kontynuować naszą misję rozpoczętą w 2019 roku polegającą na odkryciu szczątków wszystkich westerplatczyków, którzy polegli w trakcie siedmiodniowej obrony Westerplatte we wrześniu 1939 roku – zapowiedział Filip Kuczma, kierownik Działu Archeologicznego MIIWŚ w Gdańsku. – Planujemy otworzyć cztery wykopy w lokalizacjach wybranych na podstawie kwerend archiwalnych. Spodziewamy się tam odkryć szczątki legionisty Mieczysława Krzaka, który zginął najprawdopodobniej 2 września 1939 roku w okolicy placówki Fort i został w tym miejscu, na swoim stanowisku, prowizorycznie pochowany. Ta prowizoryczna sytuacja trwa już 82 lata, więc zamierzamy to zmienić – dodał.

Muzeum  MIIWS 2021-09-23 kier Kuczma--2Filip Kuczma, kierownik Działu Archeologicznego MIIWŚ w Gdańsku
(fot. mat. MIIWŚ)


CZĘŚĆ PRACY JUŻ WYKONANA

Do czerwca tego roku MIIWŚ przebadało i udokumentowało obszar o powierzchni prawie 4,5 tys. m2. Podczas badań zlokalizowano, odsłonięto i udokumentowano relikty kilku kluczowych z perspektywy historii składnicy budynków: willi oficerskiej, wartowni nr 5, starych koszar, budynku administracyjnego oraz kasyna podoficerskiego.

W 2019 roku odkryto szczątki dziewięciu polskich żołnierzy. Obrońcy Westerplatte spoczywali w pięciu nieoznakowanych mogiłach. Do chwili obecnej ustalona została tożsamość sześciu poległych.


Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 będzie realizowana etapami. W przyszłym roku oddany ma być cmentarz upamiętniający poległych żołnierzy. Cała inwestycja ma być gotowa w 2026 lub 2027 roku.


oprac. A. Nietopiel