Wiadomości
(fot. Agencja KFP/Anna Rezulak)

wtorek,

21 września 2021

17:18

Z czym Polakom kojarzą się pojęcia lewicy i prawicy? Ankietowani łączą je raczej z partiami niż z wartościami

Polacy najczęściej kojarzą słowa lewicowy i prawicowy z polityką, poglądami oraz konkretnymi partiami politycznymi. W przypadku słowa lewicowy odpowiedź taką wskazało 21 proc. badanych, a słowa prawicowy 22 proc. respondentów - wynika z wrześniowego sondażu Kantar.

Kantar zapytał we wrześniu badanych, jak rozumieją słowa: lewicowy oraz prawicowy. Polacy najczęściej (21 proc.) kojarzą słowo lewicowy z polityką, poglądami oraz konkretnymi partiami politycznymi (KO, Lewica). Konkretnego polityka (Donalda Tuska, Roberta Biedronia czy Aleksandra Kwaśniewskiego) wymienia 5 proc. badanych. Dziesięć procent respondentów lewicowość wciąż kojarzy z socjalizmem, komunizmem i powrotem do czasów PRL.


SKOJARZENIA Z LEWICĄ

Pozostałe skojarzenia można podzielić na te pozytywne, przy czym w przypadku skojarzeń z lewicą, raczej dominują pozytywy niż negatywy. Kantar podkreśla, że wśród pozytywnych znalazły się tolerancja i szacunek do innych (7 proc. badanych), a także sprawiedliwość, równość (6 proc.) oraz wolność, liberalizm i demokracja (6 proc.), jak również nowoczesność, europejskość i postępowość (4 proc.).

Negatywne skojarzenia z tym słowem pojawiły się w przypadku 5 proc. respondentów. W przypadku 3 proc. badanych lewicowość wiąże się z ateizmem, świeckością oraz nieuczciwością. Dla 1 proc. badanych jest to buntowniczość, obawa przed zmianami oraz praworządność. 22 proc. ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie, a 20 proc. nie posiada żadnych skojarzeń na ten temat.

TRADYCJA, KONSERWATYZM I PRORODZINNOŚĆ

Kantar podkreśla, że podobnie jak w przypadku słowa lewica, słowo prawica kojarzy się Polakom najczęściej (22 proc.) z polityką, poglądami politycznymi lub konkretnymi partiami politycznymi (PiS, Konfederacja). W tym przypadku 6 proc. z nich wskazuje również konkretnych polityków (w szczególności prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego), a 4 proc. badanych – na obecny rząd. Według 12 proc. badanych tradycja, konserwatyzm i prorodzinność to cechy związane z prawicą. Natomiast 11 proc. Polaków twierdzi, że są to kościół, katolicyzm oraz religijność.

Z sondażu wynika, że prawicowość, podobnie jak lewicowość, niesie ze sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne skojarzenia. Wśród pozytywnych pojawiły się ogólne pozytywne opinie (3 proc.), życie z zasadami moralnymi i uczciwość (3 proc.), praworządność i przestrzeganie prawa (2 proc.), liberalizm, wolność i demokracja (2 proc.), jak również sprawiedliwość i równość społeczna (1 proc.)

Pojawia się jednak też wiele skojarzeń negatywnych, takich jak: brak wolności, tolerancji, totalitaryzm (4 proc.), zacofanie czy też obawa przed zmianami (4 proc.). 3 proc. Polaków posiada ogólne negatywne skojarzenia. Według 2 proc. respondentów jest to nieuczciwość oraz rewolucyjność. 23 proc. Polaków udzieliło odpowiedzi - nie wiem, a 18 proc. badanych deklaruje brak skojarzeń.

ZNACZENIE POJĘĆ NIE JEST KLAROWNE

W komentarzu do sondażu podkreślono, że pojęcia lewicowości i prawicowości towarzyszą nam na co dzień: w przekazach medialnych, czy w codziennych rozmowach o polityce i poglądach. - Znaczenie tych często używanych pojęć nie jest jednak klarowne i nie do końca pokrywa się z tradycyjnymi definicjami - zaznaczono.

Jak dodano, "te dzisiejsze znaczenia kreowane są przez media oraz ogólnopolską politykę w związku z czym, wraz z rozwojem społecznym i politycznym, sposób używania pojęć ewoluuje". - Ważne jest więc, by na bieżąco śledzić ich bieżące znaczenie, by nie wpaść w pułapkę błędnej interpretacji. Czy bowiem na pewno dzisiejsze partie lewicowe pod każdym względem podążają za tradycyjnie rozumianymi założeniami lewicowości? A może to te uważane dziś za prawicowe inspirują się rozwiązaniami z gruntu lewicowymi? - czytamy w komentarzu.

Badanie przeprowadzono w dniach 3-8 września 2021 roku na reprezentatywnej próbie 1008 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI). 


PAP/ua

_