Wiadomości
(fot. Mateusz Ochocki / KFP)

poniedziałek,

20 września 2021

14:12

Gdański Budżet Obywatelski 2022. 387 projektów zostało zakwalifikowanych do głosowania

387 projektów zakwalifikowanych zostało do październikowego głosowania w ramach 9. edycji gdańskiego Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zwycięskich pomysłów miasto przeznaczy ponad 20,8 mln zł.

Jak poinformowała w poniedziałek Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok mieszkańcy zgłosili w systemie elektronicznym 674 projekty. Były one oceniane przez wydziały urzędu i jednostki miejskie (część pomysłów wnioskodawcy wycofali lub połączyli z innymi).

99 propozycji zostało odrzuconych formalnie, m.in. ze względu na brak wersji papierowej wniosku, brak oświadczeń właścicieli terenów o zgodzie na realizację projektu na terenie niegminnym czy brak wskazanej lokalizacji. 188 projektów zostało ocenionych negatywnie w trakcie weryfikacji.

- Najczęstsze przyczyny ocen negatywnych to brak zgodności projektów z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, zbyt małe środki w BO na realizację zamierzeń wnioskodawców, brak możliwości realizacji projektów, z uwagi na niezgodności z obowiązującymi przepisami, miejsca wskazane do realizacji to tereny przeznaczone do sprzedaży lub innych inwestycji - przekazała Formella.

LOSOWANIE NUMERÓW NA LISTACH

Ostatecznie do głosowania dopuszczono 387 propozycji, w tym 116 w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego. W poniedziałek o godz. 12:00 odbędzie się losowanie numerów, które ustali kolejność ułożenia projektów na listach do głosowania.

Wśród zakwalifikowanych propozycji są m.in.: letnie spektakle teatralne dla dzieci, a także seria spotkań, debat i wykładów pn. "Cywilizacja Łacińska - nasz fundament".

Wiele pomysłów ma związek z tworzeniem nowych miejsc wypoczynku i rekreacji, zagospodarowaniem terenów zielonych, a także ekologią, ochroną środowiska. Proponowane jest m.in. ustawienie w każdej z dzielnic pojemników do zbierania plastikowych nakrętek, utworzenie nowych łąk kwietnych, posadzenie pachnących drzew wzdłuż ul. Kutnowskiej, budowa ekologicznego parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Małomiejskiej.

GŁOS W SPRAWIE ZWIERZĄT

Mieszkańcy zgłosili też projekty dotyczące zwierząt. Wśród nich pojawił się m.in. pomysł utworzenia osiedli dla pożytecznych owadów, budek dla ptaków, budowa nowych, większych wybiegów dla orangutanów i szympansów w gdańskim zoo. Proponowana jest też sterylizacja bezpańskich kotów, budowa "domu seniora" w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Kilka kolejnych projektów dotyczy budowy lub modernizacji ulic, chodników, budynków, przestrzeni miejskich, np. remontu jezdni oraz chodnika przy Przedszkolu nr 1, wymiany nawierzchni na ul. Manifestu Połanieckiego, odbudowy historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim. Wśród inicjatyw są także działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, np. poprzez instalację monitoringu, dodatkowego oświetlenia.

Listę projektów można przejrzeć na stronie: https://gdansk.ardvote.pl/.

GŁOSOWANIE W PAŹDZIERNIKU

Głosowanie nad propozycjami zgłoszonymi przez mieszkańców odbędzie się między 4 a 18 października. Wyniki zostaną ogłoszone do 25 października.

- Wybrane w głosowaniu projekty zostaną przekazane do realizacji na lata 2022/2023, a jeszcze w październiku rozpocznie się ewaluacja BO i przygotowania do kolejnej, dziesiątej edycji gdańskiego Budżetu Obywatelskiego - przekazała Formella.

Łączna kwota budżetu partycypacyjnego na 2022 rok wynosi ponad 20,8 mln zł. To najwyższa kwota w historii gdańskiego BO. Na projekty dzielnicowe przeznaczono ponad 16,5 mln zł, natomiast na zadania ogólnomiejskie - blisko 4,3 mln zł. Na realizację zwycięskich pomysłów w ramach zielonego budżetu zarezerwowano blisko 5 mln złotych, z czego 3,48 mln pochodzić będzie z puli dzielnicowej. Pozostałe 1,51 mln zł wydzielono z puli ogólnomiejskiej.

 

PAP/mk