Wiadomości
(Fot. Pixabay)

wtorek,

14 września 2021

15:00

Coraz więcej mieszkań w Polsce, warunki lokalowe ulegają stałej poprawie. Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane

W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS we wtorek w komunikacie.

Jak napisano w komunikacie GUS, pod koniec 2020 roku zasoby mieszkaniowe w Polsce liczyły ponad 15 mln mieszkań, których łączna powierzchnia użytkowa wynosiła 1 118,8 mln m2 i znajdowało się w w nich 57,4 mln izb. W porównaniu z poprzednim rokiem przybyło 202,6 tys. mieszkań (wzrost o 1,4 proc.), których łączna powierzchnia użytkowa wynosiła 17 415,6 tys. mkw. (wzrost o 1,6 proc.), a liczba izb 746,2 tys. (wzrost o 1,3 proc.).

POPRAWA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH

Z wyliczeń GUS wynika, że w miastach zlokalizowanych było ponad 10 mln mieszkań o powierzchni 658 mln mkw. oraz 36,1 mln izb. Na terenach wiejskich znajdowało się prawie 4,9 mln mieszkań o powierzchni 460,8 mln mkw. oraz 21,3 mln izb. W miastach liczba mieszkań wzrosła o 144,9 tys. (o 1,4 proc.), natomiast na terenach wiejskich przybyło ich 57,7 tys. (1,2 proc.).

- W 2020 r. warunki mieszkaniowe w Polsce uległy dalszej poprawie w porównaniu do poprzednich lat. Według stanu na 31 grudnia 2020 r. przeciętna liczba izb przypadająca na jedno mieszkanie wyniosła 3,82, w miastach 3,55, a na obszarach wiejskich 4,38. Średnia wielkość mieszkania natomiast wynosiła 74,5 m2 i wzrosła o 0,1 m2 w porównaniu z rokiem poprzednim – stwierdzono w komunikacie GUS.

DYSPROPOCJE MIĘDZY MIASTAMI A OBSZARAMI WIEJSKIMI

Mieszkania na obszarach wiejskich były średnio o 30,0 mkw. większe niż na terenach miast (odpowiednie wskaźniki wynoszą dla obszarów wiejskich – 94,8 mkw., a dla miast – 64,8 mkw.). W 2020 r. przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na jedną osobę wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,5 mkw. i wyniosła 29,2 mkw. (w miastach wzrosła z 28,1 m2 do 28,7 mkw., a na wsi z 29,5 mkw. do 30,0 mkw.).

Jak wskazał GUS, dysproporcje między miastami a obszarami wiejskimi dotyczyły również stopnia zaludnienia mieszkań. Mieszkania wiejskie były bardziej zaludnione od mieszkań miejskich. Na jedno mieszkanie w miastach przypadało przeciętnie 2,26 osoby, zaś na obszarach wiejskich 3,16, przy przeciętnej dla Polski 2,55. Jednocześnie dla Polski na jedną izbę przypadało przeciętnie 0,67 osoby, przy czym na obszarach wiejskich wskaźnik ten był wyższy i kształtował się na poziomie 0,72, a dla miast – 0,64 osoby na jedną izbę.

PODSTAWOWE INSTALACJE W MIESZKANIACH

Według GUS, na poprawę warunków mieszkaniowych ludności wskazuje również rosnący odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje sanitarno-techniczne. W wodociąg wyposażonych było 97,0 proc. mieszkań, w ustęp – 94,0 proc., a w łazienkę – 91,8 proc. Instalacja gazowa natomiast podłączona była w co drugim mieszkaniu.

Pomiędzy miastem a wsią nadal utrzymywały się różnice w wyposażeniu mieszkań w podstawowe instalacje. W miastach w wodociąg wyposażonych było 99,1 proc. mieszkań, w ustęp – 97,4 proc., a łazienkę – 95,7 proc. Na obszarach wiejskich do wodociągu podłączonych było 92,5 proc. mieszkań, ustęp posiadało 87,0 proc., a łazienkę – 83,5 proc. mieszkań.

 

PAP/ua