Wiadomości
(Fot. Pixabay)

piątek,

30 lipca 2021

15:30

Prawie sto pomorskich gmin z dofinansowaniem na usuwanie odpadów azbestowych. Rozstrzygnięto konkurs

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozstrzygnął konkurs, w którym 96 pomorskich gmin dostało dofinansowanie na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów azbestowych.

Usuniętych zostanie ponad osiem tysięcy ton eternitowych pokryć dachów, zawierających włókna azbestowe. Pomorskie gminy otrzymają dotacje w łącznej wysokości prawie trzech milionów złotych. Najwięcej odpadów zawierających azbest usuniętych zostanie w Brusach (około 430 ton) i w Chojnicach (350 ton).

- Gmina Brusy wzięła udział w konkursie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Wielu z nich było zainteresowanych unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych z terenu ich nieruchomości. W ramach tego konkursu nasi mieszkańcy zamierzają wymienić połacie dachów eternitowych o łącznej powierzchni ponad 32 000 metrów kwadratowych. Usuwanie azbestu nie tylko jest kosztowne, ale też wymaga określonych procedur. Eternit musi być odbierany przez wyspecjalizowane firmy. Konkurs ogłaszany przez WFOŚiGW w Gdańsku usprawnia proces usuwania tego niebezpiecznego wyrobu z otoczenia człowieka – tłumaczy burmistrz Brus Witold Ossowski.

DOFINANSOWANIE DOSTAŁO PRAWIE STO SAMORZĄDÓW

To kolejna edycja konkursu, w ramach którego fundusz wspiera lokalne samorządy w ich staraniach o zminimalizowanie oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko.

- Od wielu lat nasz konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem pomorskich gmin. Tak było także i w tym roku. Dofinansowanie na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest otrzymało od nas niemal sto samorządów. Usuwanie eternitu to bardzo kosztowny proces, bez naszej pomocy gminy i mieszkańcy nie poradzą sobie z tym problemem. Bardzo zależy nam na jego rozwiązaniu, gdyż to kwestia nie tylko ochrony środowiska, ale również zdrowia mieszkańców Pomorza – zapewnia Szymon Gajda, prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

NAJWIĘCEJ DO UNIESZKODLIWIENIA W GMINACH WIEJSKICH PUCK I CHOJNICE


Od 2007 roku WFOŚiGW w Gdańsku w ramach konkursu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" udzielił 24 milionów złotych dofinansowania na usunięcie i unieszkodliwienie 44 500 ton niebezpiecznych odpadów.

W województwie pomorskim pozostało do unieszkodliwienia jeszcze 223 000 ton odpadów azbestowych, z których 187 500 ton znajduje się na terenach osób prywatnych. Najwięcej - siedem tysięcy ton - jest ich w gminach wiejskich Puck i Chojnice, a także w Pelplinie, Kartuzach, Sierakowicach i Tczewie – sześć tysięcy ton.

 

azbest www
 
NIEBEZPIECZNE WŁÓKNA

Azbest jest szkodliwy dla zdrowia, może być przyczyną licznych chorób. Niebezpieczeństwo pojawia się na skutek rozpylania w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych w procesie produkcji, obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających ten materiał, a także podczas ich uszkodzenia lub korozji. Szkodliwość włókien azbestowych zależy od ich średnicy i długości. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie i cienkie, które przenikają do płuc i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują różne schorzenia. Azbest uznawany jest za substancję rakotwórczą. Skutki szkodliwego działania tego materiału nie muszą być natychmiastowe, mogą ujawnić się nawet po kilkudziesięciu latach. Warto zaznaczyć, że eternit, który nie jest eksploatowany, nie zagraża zdrowiu i życiu człowieka. 

TRZEBA USUNĄĆ DO 2032 ROKU

Azbest był szeroko stosowany w budownictwie w latach 60. ubiegłego wieku. Jego właściwości spowodowały, że wykorzystywano go do produkcji materiałów ogniochronnych, a w połączeniu z cementem również do wyrobu materiałów budowlanych i wykończeniowych. W Polsce 96 proc. wyrobów zawierających azbest stanowią płyty azbestowo-cementowe.

Od trzynastu lat w Polsce obowiązuje zakaz stosowania azbestu. Wyroby azbestowe muszą zostać usunięte do końca 2032 roku. Ten obowiązek oraz koszty z nim związane spoczywają na właścicielach nieruchomości. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu. Jedną z nich jest ogłaszany co roku konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Budżet konkursu stanowią środki gdańskiego WFOŚiGW oraz udostępnione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest".

oprac. MarWer