Wiadomości
Na zdjęciu od prawej - prezes IPN dr Karol Nawrocki i dr hab. Karol Polejowski (Fot. Facebook/IPN/Sławek Kasper)

środa,

28 lipca 2021

11:59

Instytut Pamięci Narodowej ma nowego wiceprezesa. Od początku drogi zawodowej związany był z Pomorzem

Nowy zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski będzie zajmował się m.in. współpracą międzynarodową oraz Wydawnictwem IPN. Decyzję o powołaniu pozytywnie zaopiniowało Kolegium Instytutu. Dotychczas współpracował z Muzeum Zamkowym w Malborku, a ostatnio był zastępcą kierownika Działu Naukowo-Edukacyjnego w Muzeum II Wojny Światowej.

Dr hab. Karol Polejowski urodził się 10 maja 1969 r.. Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego i wykładowcą akademickim. To także autor monografii i artykułów naukowych, w tym kilkunastu w języku angielskim i francuskim. Uczestniczył w ponad pięćdziesięciu konferencjach naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Został promotorem prac magisterskich oraz licencjackich.


MUZEALNIK, NAUKOWIEC, REDAKTOR

Karol Polejowski to także organizator i współorganizator konferencji naukowych (również międzynarodowych) oraz redaktor lub współredaktor książek naukowych. Obecnie zajmuje się pracą naukową w zakresie polskiego podziemia niepodległościowego w Polsce północnej, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz Ludowego Wojska Polskiego w walce z podziemiem po 1944 r.

Ponadto nowy wiceszef IPN-u od 2016 r. pracował najpierw w Muzeum Zamkowym w Malborku a następnie w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jest tez członkiem kolegium wydawniczego czasopisma „Wojna i Pamięć”. Od 2020 r. pełni funkcję kustosza muzealnego. Zajmuje się też tłumaczeniem historycznej literatury francuskiej. Został nagrodzony Stypendium Fundacji Lanckorońskich w Rzymie.


IPN/raf