Wiadomości
(fot. Agencja KFP/Maciej Kosycarz)

czwartek,

22 lipca 2021

12:43

Pobieranie opłat za parkowanie w weekendy w Gdyni nielegalne? Prokuratura przyjrzy się nowym strefom

Prokuratura sprawdzi, czy Gdynia zgodnie z prawem pobiera opłaty za parkowanie w dni wolne od pracy. W mieście utworzono śródmiejską strefę płatnego parkowania, w której płacić trzeba codziennie od 8:00 do 20:00. Pierwsza godzina kosztuje 5 złotych i 50 groszy.
Jak wyjaśnia Marzena Muklewicz z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, badane będą dwie uchwały podjęte w maju i czerwcu ubiegłego roku. - W tym celu polecono prokuratorom zbadanie zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, podjętych przez Radę Miasta Gdyni uchwał z 15 maja 2020 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej, zgodnie z którą utworzono Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania, w której pobierane są od dnia 1 lipca 2021 roku opłaty za parkowanie również w soboty i niedziele - wylicza Marzena Muklewicz.

Jak dodaje, "Badaniu podlegać będzie także uchwała z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych parkingów należących do Gminy Miasta Gdyni i usytuowanych poza drogami publicznymi na terenie Gdyni oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tych parkingach, na podstawie której również na parkingach usytuowanych poza pasem drogowym, pobierane są od dnia 1 lipca 2021 roku opłaty za parkowanie w soboty i niedziele.

Znowelizowana ustawa o drogach publicznych zezwala na utworzenie takich stref, w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Śródmiejska strefa płatnego parkowania obowiązuje też w Gdańsku. Stawki są podobne.

Grzegorz Armatowski