Wiadomości
(fot. mat. UM Kartuzy)

czwartek,

22 lipca 2021

12:14

600 tysięcy złotych dofinansowania dla asystentów niepełnosprawnych w Kartuzach. Można zgłaszać zainteresowanych

Na osoby chętne, by zostać asystentami osób niepełnosprawnych, czekają Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach – Centrum Wsparcia Społecznego oraz Spółdzielnia Socjalna Kaszubska Ostoja. Środki na przedsięwzięcia udało się im pozyskać z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czym będą zajmować się osobiści asystenci osób niepełnosprawnych? - Zapewniać pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym - informuje kartuski magistrat.


Sam program został przygotowany pod kątem osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne do jednego nich), które wymagają pomocy w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. To np. pomoc w wyjściu i powrocie do domu, dojazdach do lekarza, czy na rehabilitację albo do rodziny, zakupach (pod warunkiem, że osoba niepełnosprawna będzie także brać w nich udział), załatwieniu spraw urzędowych, nawiązaniu kontaktu z różnego rodzaju organizacjami oraz korzystaniu z dóbr kultury, takich jak muzeum, teatr czy kino.


Zgodnie z założeniami uczestnik nie powinien ponosić żadnych odpłatności za usługi asystenta i to właśnie niepełnosprawni bądź ich rodziny mogą przekazywać zgłoszenia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach (tel. 58 681 30 78) lub do Spółdzielni Socjalnej Kaszubska Ostoja w Kartuzach (tel. 731 508 580) albo za pośrednictwem poczty e-mail (na adres biuro@kaszubskaostoja.pl).

tm