Wiadomości
(fot. YouTube/Sejm RP)

czwartek,

22 lipca 2021

18:09

Rząd chce przyspieszyć zwiększenie wydatków na służbę zdrowia. Poziom 6 procent PKB ma zostać osiągnięty w 2023 roku

Wydatki na ochronę zdrowia mają rosnąć szybciej - poziom 6 procent produktu krajowego brutto ma być osiągnięty w 2023 roku. Tak wynika z założenia projektu nowelizacji ustawy w tej sprawie, który opublikowano w wykazie prac rządu.

Celem regulacji, jak wskazano, jest przyspieszenie osiągnięcia dotychczas określonego poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6 proc. produktu krajowego brutto w 2023 r. i określenie ścieżki dalszego wzrostu minimalnych wartości przedmiotowych nakładów do osiągnięcia poziomu 7 proc. PKB w 2027 roku.

PRZYŚPIESZENIE O CO NAJMNIEJ ROK

Obecnie minimalny poziom nakładów na ochronę zdrowia zakłada wzrost do wysokości 6 proc. PKB do 2024 roku i w latach kolejnych.

KIEDY PRZYJĘCIE USTAWY?

Planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o finansach publicznych określono na trzeci kwartał tego roku.

DĄŻENIE DO OPTYMALIZACJI SYSTEMU

W informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia zmian wyjaśniono, że zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczanych corocznie na finansowanie ochrony zdrowia wynika z potrzeby dążenia do optymalizacji systemu - zwiększenia dostępności do świadczeń, wzrostu wynagrodzeń kadr medycznych, unowocześniania i modernizacji infrastruktury w placówkach opieki zdrowotnej oraz rozwoju nowoczesnych technologii w służbie zdrowia.

ROZSZERZONE UPRAWNIENIE MINISTRA ZDROWIA

Projekt przewiduje ponadto rozszerzenie uprawnienia ministra zdrowia, związanego z przekazywaniem Narodowemu Funduszowi Zdrowia dotacji podmiotowej. Dotychczasowe przepisy pozwalały na zaplanowanie tej dotacji wyłącznie na etapie planowania budżetu na dany rok. Wprowadzane zmiany pozwalają dodatkowo na przekazanie NFZ - w formie dotacji podmiotowej lub jako zasilenie funduszu zapasowego - środków, które zostaną zidentyfikowane jako oszczędności również na etapie realizacji budżetu.

 

PAP/am