Wiadomości
(fot. materiały prasowe)

piątek,

16 lipca 2021

17:41

Zmiany w ruchu na skrzyżowaniu Hallera i Grudziądzkiej. Rusza przebudowa

Ruszają prace na skrzyżowaniu Hallera i Grudziądzkiej. Przebieg skrzyżowania ma zostać przeprofilowany. Wyznaczone zostaną także przejścia dla pieszych i pasy rowerowe z sygnalizacją świetlną. Zmieniona będzie lokalizacja przejazdu przez tory tramwajowe. Przebudowa ma potrwać od 19 lipca do 30 listopada.

W ramach prac drogowych skrzyżowanie zyska nowy profil. Ma to poprawić bezpieczeństwo i komfort wyjazdu z ul. Grudziądzkiej na al. Hallera. Ponadto wytyczone tam zostaną przejścia dla pieszych i rowerzystów z sygnalizacją świetlną. Wyremontowana zostanie również nawierzchnia skrzyżowania. Pojawią się także nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Przebudowa skrzyżowania zakłada ponadto montaż nowego oświetlenia ulicznego. Pod ziemią wykonana będzie kanalizacja deszczowa.

ZMIANY W PRZEJEŹDZIE PRZEZ TORY

W celu uzyskania nowego profilu skrzyżowania zmieniona zostanie lokalizacja przejazdu przez tory tramwajowe. Istniejący przejazd będzie rozebrany, a nowy wybudowany na wprost ul. Grudziądzkiej. Tory tramwajowe zostaną wyregulowane, przebudowana zostanie też sieć trakcyjna.

W ramach prac wyremontowana będzie również sama ul. Grudziądzka na odcinku 190 metrów. Na jezdni ułożona będzie nowa nawierzchnia, na której wyznaczone zostaną pasy rowerowe i pasy do skrętów. Powstaną także chodniki po obu stronach ulicy i zjazdy na teren osiedla mieszkaniowego. W zakresie robót znajduje się również wymiana oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej.

PRACE ETAPOWE

Prace wykonywane będą etapowo. W każdym z etapów ul. Grudziądzka będzie drogą bez przejazdu. W pierwszym etapie, który potrwa około miesiąca, dojazd do ul. Grudziądzkiej będzie możliwy tylko od strony ul. Chrobrego, a wylot w kierunku al. Hallera zostanie zamknięty (możliwy będzie dojazd do posesji). W celu zachowania płynności ruchu wprowadzone zostaną zmiany w programie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chrobrego – Grudziądzka – Leszczyńskich. Dojazd do al. Hallera będzie możliwy ul. Chrobrego lub ul. Pstrowskiego.

Równolegle realizowane będą prace w torowisku tramwajowym. Zlikwidowany zostanie istniejący przejazd i wybudowany nowy. Prace te w drugiej połowie sierpnia będą wymagały wstrzymania ruchu tramwajów i wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej. Szczegóły jej funkcjonowania dostępne będą na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

ZMIANY W DOJAZDACH

W pierwszym etapie wykonywane będą również roboty drogowe na al. Hallera. Będą one wymagały zawężenia jezdni w kierunku ul. Kościuszki do jednego pasa ruchu.

W drugim etapie prac otwarte zostaną skrzyżowanie ul. Grudziądzkiej i Hallera oraz przejazd przez torowisko tramwajowe. Zamknięty natomiast zostanie wjazd na ul. Grudziądzką od strony ul. Chrobrego. Dojazd do ul. Chrobrego będzie możliwy od al. Hallera lub ul. Kościuszki.

Przez cały okres trwania prac, zarówno w pierwszym jak i drugim etapie, nie będzie możliwości parkowania pojazdów wzdłuż ul. Grudziądzkiej.

 

ua