Wiadomości
(Fot. Wikimedia Commons)

poniedziałek,

12 lipca 2021

09:12

Kupiec otrzymuje tajemniczy manuskrypt i... zaczyna się zabawa. Odkryj z nim tajemnice dawnego Gdańska

Nowo­żytny Gdańsk. Nider­landzki kupiec van Wor­den. Tajem­ni­czy ręko­pis. To punkt wyjścia gry tere­no­wej Działu Edu­ka­cji Muzeum Gdań­ska, w któ­rej będzie można wziąć udział do 29 lipca. Karty do gry będzie można pobrać w ponie­działki, środy i czwartki na dzie­dzińcu Ratu­sza Głów­nego Mia­sta.

Akcja gry toczy się w Gdańsku z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Niderlandzki kupiec van Worden otrzymuje na dziedzińcu Ratusza Głównego Miasta tajemniczy rękopis, zawierający instrukcje.

– Gra terenowa to kontynuacja zagadek i łamigłówek, związanych z postacią kupca van Wordena z lata 2019 roku. Przygoda została przygotowana z myślą o mieszkańcach i turystach, którzy chcą odkryć Gdańsk i jego historię na nowo. W grze mogą brać udział uczestnicy indywidualni oraz grupy bez względu na wiek. Zabawa jest pomyślana tak, by cieszyć również dzieci i młodzież. Na uczestników czekają zadania na obszarze Starego i Głównego Miasta, a ich rozwiązanie zajmuje około godziny – mówi Monika Kryger, kierownik Działu Edukacji Muzeum Gdańska.

JEŚLI WRÓCĄ, POZNAJĄ ROZWIĄZANIA

W grze terenowej będzie można wziąć udział w każdy poniedziałek, środę i czwartek od 12 do 29 lipca. Karty do gry będą rozdawane w punkcie zlokalizowanym na dziedzińcu wewnętrznym Ratusza Głównego Miasta w godzinach 10:15-14:15. Uczestnicy gry mogą wrócić z ukończonymi zadaniami w czasie otwarcia stoiska albo zachować karty dla siebie, ale jeśli zdecydują się na powrót, zyskują możliwość omówienia trasy i poznania rozwiązań do zawartych w rękopisie łamigłówek.

Udział w zabawie jest bezpłatny.


oprac. MarWer