Wiadomości
(Fot. Radio Gdańsk/Aleksandra Nietopiel)

wtorek,

22 czerwca 2021

17:10

Deweloper naciska prezydent Gdańska. Weźmie działki przy Wzgórzu Mickiewicza, a miastu da mieszkania?

Czy zamiast terenów rekreacyjnych będzie osiedle mieszkaniowe? Wraca sprawa zabudowy skarpy na Wzgórzu Mickiewicza w Gdańsku. Deweloper, który kilkanaście lat temu kupił działki przy Parku na Zboczu, wystąpił do władz miasta o zamianę kolejnych terenów za lokale mieszkalne.

Działki, które kilkanaście lat temu nabył inwestor, nie były przeznaczone pod zabudowę, ale w międzyczasie zmieniły się zapisy i teraz deweloper może realizować plany. Do rozpoczęcia zadania potrzebuje jednak kolejnych działek, by móc dojechać do terenów wcześniej nabytych. Temat wrócił, bo inwestor zwrócił się do miasta o zamianę działek na lokale. Mieszkańcy, społecznicy i radni protestują.

"TO MIAŁ BYĆ PARK Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA"

W sprawę zaangażowało się Stowarzyszenie Park na Zboczu, miejscy radni Prawa i Sprawiedliwości i poseł PiS Kacper Płażyński. - Deweloperka wdziera się coraz głębiej na Wzgórzu Mickiewicza, w to zbocze, które miało się lata temu zamienić w park z prawdziwego zdarzenia. W tej chwili mamy sytuację, gdzie wbrew stanowisku rady dzielnicy, wbrew obietnicom składanym Stowarzyszeniu Park na Zboczu, władze miasta chcą oddać działki deweloperowi. To doprowadzi do tego, że powstanie tam osiedle mieszkaniowe – mówi poseł.

"BUDOWANIE NA WZGÓRZU OSUWISKOWYM"

Mieszkańcy Wzgórza Mickiewicza długo zabiegali o powstanie Parku na Zboczu, gdzie wybudowano alejkę, siłownię pod chmurką, boisko. Jak zaznaczają, tereny zielone, które są już częściowo zagospodarowane, powinny służyć rekreacji.

- Dzisiaj dowiadujemy się, że deweloper chce nadal prowadzić swoją inwestycję. My wyszliśmy z taką propozycją razem z radą osiedla, aby zażegnać konflikt społeczny, by miasto chciało się zamienić na zakupione przez dewelopera działki na inną lokalizację w mieście, by nie budować na wzgórzu osuwiskowym. Domy tam budowane mogą stwarzać zagrożenie - mówi Ireneusz Lipecki ze stowarzyszenia Park na Zboczu.

DEWELOPER NACISKA PREZYDENT GDAŃSKA

Sprawa ma być poruszona na najbliższej komisji zagospodarowania przestrzennego, gdzie radni będą opiniować wniosek prezydent o zamianę gruntów na lokale mieszkalne.

- Według wyceny dewelopera trzy działki miejskie, które mają posłużyć za dojazd do działek inwestora, są warte ok 1 mln 300 tys. zł i jest on w stanie zamienić te trzy działki na 4 do 5 lokali mieszkalnych dla Miasta Gdańska. Jako radni w lutym i w kwietniu byliśmy informowani o tym, że deweloper naciska na prezydent Gdańska, wystosowuje pisma, a wcześniej dochodziło do zdejmowania z porządków komisji tego wniosku – mówi radny PiS Przemysław Majewski.

Przypomniał też ustalenia Rady Dzielnicy ze stycznia 2019, która godziła się na jedyną możliwa propozycję, jaką jest zamiana gruntów należących do dewelopera na inne grunty, które są we władaniu miasta, by ten odstąpił od inwestowania na terenie Wzgórza Mickiewicza.

OŚWIADCZENIE MIASTA W SPRAWIE WZGÓRZA MICKIEWICZA I OKOLIC
 
W nawiązaniu do dzisiejszej konferencji posła PiS, podczas której przedstawiono nieprawdziwe i niepełne informacje dotyczące inwestycji w pobliżu Wzgórza Mickiewicza, informujemy, że:
 
Od wielu miesięcy wsłuchujemy się w głosy mieszkańców i razem z Radą Dzielnicy szukamy rozwiązania w kwestii porozumienia się z firmą Invest Hel Sp. z o.o. w sprawie dojazdu do terenów inwestora przez grunty należące do miasta. Ze strony inwestora padały różne propozycje rozwiązania sprawy dojazdu do nieruchomości: zamiana gruntów, a ostatnio zamiana gruntów na mieszkania komunalne. Zgodnie z procedurą określoną przez Radę Miasta dla tego typu transakcji wymagana jest pozytywna opinia Komisji Rady Miasta Gdańska. W tym momencie dla miasta kluczowe jest, by kwestia dojazdu została uregulowana przy akceptacji i współpracy z mieszkańcami.

Spółka po konsultacjach społecznych zaproponowała Radzie Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza, iż należąca do Spółki działka nr 7/4 zostanie zagospodarowana wyłącznie zielenią i będzie stanowić swoisty "zielony bufor" pomiędzy zabudową mieszkaniową istniejącą od strony ul. Maryli, a nieruchomością Spółki, na której znajduje się projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ponadto zaoferowała świadczenie w zakresie wykonania koncepcji oraz kosztorysu projektowo - wykonawczego dla ewentualnej realizacji Domu Sąsiedzkiego Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza oraz ciągu pieszego łączącego tereny istniejących osiedli domów jednorodzinnych z ul. Szarą.
Gdy strony nie osiągną porozumienia w kwestii dojazdu, nie dojdzie do zamiany nieruchomości. Jednocześnie trzeba pamiętać, że inwestor ma możliwość uregulowania sprawy na drodze sądowej w formie ustanowienia służebności dojazdu.

Należy też dodać, że nikt nie występował do Wydziału Środowiska o decyzję w sprawie wycinki drzew. Nie odnotowano również w rejestrze wniosku o pozwolenie na budowę.

Firma Invest Hel Sp. z o. o. jest właścicielem terenu od 2007 rok, działka została zakupiona od osoby prywatnej.
W listopadzie 2018 wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch zespołów budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (8 i 9 segmentów) i dwóch budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z garażami i niezbędną infrastrukturą techniczną w Gdańsku przy ul. Telimeny. Od decyzji było odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które decyzją z dnia 04.03.2019 r. orzekło utrzymać decyzję w mocy.

Aleksandra Nietopiel/puch