Wiadomości
(Fot. materiały Gdyńskiego Centrum Zdrowia)

wtorek,

08 czerwca 2021

07:13

Rozpoczęły się prace nad "Strategią Zdrowia dla Gdyni". "Jakość i długość życia mieszkańców są priorytetem inicjatyw"

Samorząd Gdyni tworzy "Strategię Zdrowia dla Gdyni na lata 2022-2026". Celem dokumentu ma być wskazanie najważniejszych kierunków działań w zakresie zdrowia, a do jego opracowania zaproszono wszystkich mieszkańców. 


Każdy gdynianin może pomóc poprzez wypełnienie ankiety: https://bit.ly/3g8qTyR. Gdyńskie Centrum Zdrowia umożliwia mieszkańcom wykorzystanie swojego stanowiska komputerowego w siedzibie przy ul. Władysława IV 43 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

WYKORZYSTANIE DO OPRACOWANIA STRATEGII

Interesanci, którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formularzu, mogą zostać zaproszeni do dalszych rozmów z samorządowcami. Informacje z ankiet wraz z wywiadami z mieszkańcami zostaną dołączone do opracowywanych analiz i wspólnie zostaną wykorzystane do opracowania strategii.

Zagadnienia poruszone w ankiecie dotyczą m.in.: jakości usług zdrowotnych, infrastruktury Gdyni czy programów samorządowych. Ważną rzeczą jest umożliwienie mieszkańcom zgłoszenia własnych komentarzy i uwag.

"ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY"

- Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety. Chcemy poznać państwa spostrzeżenia – powiedziała Anna Melki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia – Ankieta jest dostępna na stronie Gdyńskiego Centrum Zdrowia. Na opinie i sugestie czekamy do 18 czerwca.

– Jakość i długość życia mieszkańców Gdyni są priorytetem inicjatyw podejmowanych przez gdyński samorząd. O zdrowie mieszkańców dbamy, prowadząc działania w różnych obszarach życia – zaznaczył Bartosz Bartosiewicz, wiceprezydent ds. jakości życia. - Obecnie przystępujemy do opracowania strategii polityki zdrowotnej na lata 2022-2026. Bardzo ważne jest dla nas zdanie mieszkańców - dodał.


oprac. DW