Wiadomości
(Fot. Radio Gdańsk/Roman Jocher)

poniedziałek,

07 czerwca 2021

13:00

Bezpieczeństwo pracy, wynagrodzenie i warunki zatrudnienia. Debata o przyszłości gospodarki morskiej z perspektywy pracowników

Nowe technologie, innowacje, lobbing na rzecz naszego regionu mają pomóc w rozwoju firm branży morskiej po pandemii. Jak to zrobić, by zabezpieczyć nie tylko interesy państwa, pracodawców, ale i pracowników? O tym rozmawialiśmy w poniedziałek podczas kolejnej debaty w ramach I Forum Morskiego Radia Gdańsk.

Gośćmi Olgi Zielińskiej byli: Andrzej Kościk, przewodniczący Krajowej Sekcji Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność", Adam Tylski, wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ "Solidarność" oraz Aleksander Kozicki, kierownik biura oddziału Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność".

Tematami przewodnimi dyskusji były kwestie bezpieczeństwa pracy, wynagrodzeń oraz warunków zatrudnienia.

- Praca w portach zawsze będzie należała do niebezpiecznych, biorąc pod uwagę ilość ciężkiego sprzętu, towaru i masy przeładunkowej, warunki atmosferyczne czy skomplikowane operacje, które muszę wykonywać zespoły robocze - mówił Adam Tylski.

- Warunki pracy polskich marynarzy to bardzo skomplikowane zagadnienie, bo w odróżnieniu od stoczni i portów polscy marynarze w większości nie wykonują swojej pracy u polskich pracodawców i są wyjęci z polskiego ustawodawstwa. Są na umowach śmieciowych - zaznaczył Andrzej Kościk.

- Wśród stoczniowców mamy ten sam problem, co w portach. Często tam się nie preferuje stosunku pracy lecz samozatrudnienie. To pociąga daleko idące konsekwencje - braku jakichkolwiek zobowiązań poza finansowymi - podkreślił Aleksander Kozicki.

 

 

- Chcielibyśmy, żeby urząd morski badał wypadki przy pracy, wydawał zalecenia powypadkowe, w jaki sposób poprawić bezpieczeństwo w ślad za Urzędem Górniczym, który bardzo skrupulatnie bada każdy wypadek w górnictwie. U nas w portach tego nie ma - dodał Adam Tylski.


- Problemem jest to, że porty nie mogą prowadzić działalności portowej, stąd mamy szereg podmiotów, a to stanowi dla związków ogromny problem. W Polsce nie mamy układów zbiorowych branżowych, bo część pracodawców konkuruje niskimi kosztami pracy - podkreślił Aleksander Kozicki.


- Jest mi wiadomo o wielu przypadkach łamania przepisów w polskich portach. Dlaczego tak się dzieje? Bo wg interpretacji PIP interwencja na statku obcej bandery nie jest możliwa, bo to jest terytorium obcego państwa i PIP nie ma prawa interweniować - podsumował Andrzej Kościk.


WIELKI FINAŁ NIEBAWEM

I Forum Morskie Radia Gdańsk odbędzie się w dniach 10–11 czerwca.

- Szeroko rozumiana tematyka morska to jeden z najważniejszych elementów gospodarki i życia społecznego na Pomorzu, a także jeden z głównych tematów wielu audycji Radia Gdańsk. Można powiedzieć, że morze to jedna z naszych tematycznych specjalizacji. Jak mówi spot Radia Gdańsk, "nosimy morze w naszych sercach". Postanowiliśmy wykorzystać tę specjalizację i zaprosić do wspólnej debaty na tematy morskie decydentów, przedstawicieli pracodawców i pracowników z branży morskiej, ekspertów i naukowców - mówi Adam Chmielecki, prezes i redaktor naczelny Radia Gdańsk.

 

RJF 2474

(Fot. Radio Gdańsk/Roman Jocher)

- W tym roku organizujemy pierwszą edycję Forum Morskiego, ale to projekt rozwojowy, przewidziany na wiele lat. Jednak już tegoroczna szeroka i pozytywna odpowiedź przedstawicieli środowiska na naszą inicjatywę pokazuje duże zapotrzebowanie na pogłębioną i merytoryczną dyskusję na temat gospodarki morskiej. Widać to chociażby poprzez szerokie grono partnerów instytucjonalnych Forum Morskiego Radia Gdańsk. Jako medium publiczne świadomie podejmujemy się roli inicjatora i integratora, skupiającego ważne obszary debaty publicznej – dodaje Adam Chmielecki.

{/youtube}YVADsH1BUnY{/youtube}

NAGRODY RADIA GDAŃSK

Podczas finału wydarzenia zostaną wręczone dwie statuetki. Nagrodę "Statek Roku" przyznają redakcje, mieszczące się na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, które systematycznie zajmują się tematyką morską. Natomiast nagrodę organizatora "Żagiel Radia Gdańsk" otrzyma osoba, organizacja lub podmiot, związany z gospodarką morską. Galę uświetni koncert Natalii Capelik-Muiangi.

Forum zostanie zorganizowane w formule hybrydowej, częściowo w studiach radiowych, częściowo zdalnie, z zachowaniem rygorów sanitarnych i obostrzeń, które będą w danym momencie obowiązywać.

Partnerzy I Forum Morskiego Radia Gdańsk to: partner generalny – PKN Orlen; partnerzy główni – Port Gdynia, PGE Baltica, Port Gdańsk, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna; partner – Centralny Port Komunikacyjny, Urząd Morski w Gdyni; partnerzy merytoryczni – Uniwersytet Morski, Politechnika Gdańska, Akademia Marynarki Wojennej, Uniwersytet Gdański; patroni medialni – TVP3 Gdańsk, "Tygodnik Solidarność", "Magazyn Solidarność".

 

RG


Zobacz Galerię