Wiadomości
(Fot. Radio Gdańsk/Roman Jocher)

piątek,

14 maja 2021

18:26

Od soboty zdejmujemy maseczki na świeżym powietrzu. Policja przypomina jednak, że większość obostrzeń pozostaje

Spadająca liczba zakażeń COVID-19 pozwala na stopniowe łagodzenie obostrzeń. Policja przypomina jednak, że nadal jesteśmy zobowiązani do zakrywania nosa oraz ust za pomocą maseczki w niektórych miejscach i sytuacjach.
Szczegóły tej kwestii wyjaśnia asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji. - Nadal musimy zakrywać usta i nos w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak: galerie handlowe, sklepy, kościoły, kina czy teatry. Tego musimy przestrzegać także w środkach transportu publicznego. Należy też pamiętać o obowiązku zachowania dystansu i dezynfekcji dłoni - wskazuje.

- W weekend mundurowi prowadzić będą kontrole na terenie całego miasta. W szczególności w miejscach, gdzie natężenie ruchu będzie większe, m.in. to rejon Głównego Miasta, pas nadmorski, galerie handlowe, sklepy oraz lokale gastronomiczne. Policjanci ponownie apelują o zadbanie o siebie i bliskich. Celem obostrzeń jest ochrona naszego życia i zdrowia. Stosując się do przepisów, zwiększamy nasze bezpieczeństwo i zmniejszamy ryzyko zakażenia się koronawirusem - dodaje.

POLICYJNE KONTROLE

- W ramach najbliższych działań stróże prawa zwrócą uwagę na to, czy osoby znajdujące się na świeżym powietrzu bez maseczki, zachowują 1,5 metra odstępu od siebie. Policjanci sprawdzą również, czy w pomieszczeniach zamkniętych każdy stosuje się do obowiązku zakrywania ust i nosa, a także, czy zachowany jest reżim sanitarny w punktach gastronomicznych i innych miejscach szczególnie uczęszczanych przez mieszkańców. Osoby, które będą lekceważyć przepisy, muszą liczyć się z konsekwencjami. Konieczność tych działań podyktowana jest wciąż panującą sytuacją pandemiczną, dlatego w trosce o zdrowie nas wszystkich, funkcjonariusze nadal będą reagować i dyscyplinować społeczeństwo - wyjaśnia asp. Jolanta Grunert z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.
 
Posłuchaj materiału dziennikarza Radia Gdańsk:
 
 

MASECZKA ZAWSZE PRZY SOBIE

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz również przypomniał, aby pamiętać o tym, że nadal musimy zachować bezpieczną odległość od innych osób - co najmniej 1,5 metra - z którymi nie mieszkamy.

- Ten obowiązek zachowania dystansu nie znika. Dlatego też wszędzie tam, w przestrzeni otwartej, gdzie nie możemy zachować tego dystansu, a nie jest to dla nas najbliższa osoba, powinniśmy zasłonić nos oraz usta dla naszego i innych bezpieczeństwa. Maseczkę zawsze powinniśmy mieć ze sobą, ponieważ niewykluczone jest to, że będziemy odwiedzać miejsca zamknięte - powiedział.

OBOSTRZENIA ZALEŻĄ OD ROZWOJU PANDEMII

Rzecznik resortu zdrowia wyjaśnił, że przepisy w takim kształcie mają obowiązywać do 5 czerwca, a to, czy zostaną przedłużone, zależy w głównej mierze od nas samych.

- Jeżeli sytuacja epidemiczna będzie się poprawiać, ten przepis zostanie przedłużony. Należy jednak znowu podkreślić, że to od nas zależy, jak będą wyglądały kolejne dni, tygodnie z obostrzeniami i ich możliwym luzowaniem - powiedział.

GDZIE MOŻNA BYĆ BEZ MASECZKI?

Rząd znosi od najbliższej soboty do 5 czerwca obowiązek zakrywania ust i nosa na zewnątrz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii opublikowanym 6 maja w Dzienniku Ustaw. Wcześniej zapowiadał, że jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15, możliwe będzie zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Należy jednak zachować dystans co najmniej 1,5 metra do drugiej osoby.

Bez maseczki możemy przebywać od soboty w miejscach ogólnodostępnych, czyli na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów czy parkingów leśnych.

TUTAJ ONA OBOWIĄZUJE

Nadal jednak zakrywać usta i nos trzeba w środkach transportu publicznego, w samolotach, jak również na terenie nieruchomości wspólnych, np. klatkach schodowych, windach oraz w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej czy w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, poczcie, jak również w trakcie sprawowania kultu religijnego.

OSOBY ZWOLNIONE

Zakrywać ust i nosa nie muszą także osoby z zaburzeniami rozwoju, psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub mające trudność samodzielnie to robić, osoby z trudnościami z zaawansowanymi schorzeniami neurologicznymi, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia. Jednak na żądanie wskazanych w przepisach służb, czyli policji, straży granicznej, gminnej lub ochrony kolei, w przypadku gdy podróżujemy pociągiem, należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub inny dokument, który potwierdza, że osoba może korzystać z takiego uprawnienia ze względu na stan zdrowia.

Ponadto z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są osoby podczas sprawowania kultu religijnego, jak również osoby wykonujące zadania służbowe, np. żołnierze, sędziowie, trenerzy. Bez maseczek mogą pozostawać osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży. Nie trzeba zakładać maseczki także w czasie jazdy konnej.

Maseczek nie muszą zakładać kierujący środkiem transportu publicznego oraz motocykliści, którzy używają kasków ochronnych i osoby przewożone. Również dzieci do ukończenia piątego roku życia są nadal z tego obowiązku zwolnione.

Zdający egzaminy, jak również osoby je przeprowadzające również nie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa, pod warunkiem zachowania odległość pomiędzy poszczególnymi osobami.

Nakazu zakrywania ust i nosa nie stosuje się również podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.

Odkryć usta i nos możemy, gdy wymagana jest od nas identyfikacja lub potwierdzenie tożsamości, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne. Dopuszczone jest także ściągnięcie maseczki, by umożliwić komunikowanie się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Nie musimy mieć maseczki, by spożyć posiłek w pracy lub po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc.
 
Grzegorz Armatowski/PAP/pb