Wiadomości
(Fot. Radio Gdańsk/Grzegorz Armatowski)

wtorek,

04 maja 2021

09:00

Na maturze "Lalka" Bolesława Prusa. Zdający po egzaminie z języka polskiego opuszczają sale w dobrych nastrojach [POSŁUCHAJ]

Ponad 23 tysiące absolwentów szkół średnich na Pomorzu rozpoczęło we wtorek maturalny maraton. Na pierwszy ogień obowiązkowy egzamin z języka polskiego, w którym pojawiła się "Lalka" Bolesława Prusa. W salach ścisły reżim sanitarny, obowiązkowa dezynfekcja rąk i dystans 1,5 metra między stolikami.

Jak zrelacjonował nasz reporter Grzegorz Armatowski, który obserwował matury w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Kościerzynie, maturzyści opuszczają sale w dobrych, a nawet bardzo dobrych nastrojach. W rozprawce znalazła się "Lalka" Bolesława Prusa. Tego właśnie oczekiwali w większości zdający.

- Dobrze się przygotowałem. Była lektura, którą jeszcze wczoraj powtarzałem, zatem strzał w dziesiątkę. Myślę, że dałem radę - wskazał jeden z uczniów.

- "Lalka" była dość dobrze omawiana w szkole, więc wydaje mi się, że większość osób ją wybrała - podkreślił inny.

MATURA W DOBIE PANDEMII

Reporter rozmawiał też z dyrektor Jarosławą Łoncką o tym, czy przeprowadzenie matury w czasie pandemii jest trudnym logistycznie wydarzeniem.

- Są pewne elementy dodatkowe, na które zwracamy uwagę, ale zawsze do matury przygotowujemy się bardzo sumiennie i to jest taka procedura, która jest dla nas normalna. Ale tutaj, ze względu na stan epidemiczny, dodatkowo rękawiczki, środki odkażające, wymierzone odległości między uczniami, z każdą klasą przeprowadzona rozmowa jak się mają zachowywać, co mają przynieść, jak przygotować swoje rzeczy, które pozostają w korytarzu, więc jest to standard z jedynie dodatkowymi elementami - zrelacjonowała naszemu reporterowi.

Powiedziała też, że akurat w szkole, której jest dyrektorką, nie było przed rozpoczęciem egzaminu żadnych problemów. - Arkusze dojechały na czas, wszystko się zgadzało, nie było żadnego, nawet najmniejszego problemu - podkreśliła.

GA1 3515 edited

(Fot. Radio Gdańsk/Grzegorz Armatowski)

MATURALNY MARATON

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 20 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa do 19 do 21 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym. Maturzyści nie muszą w tym roku przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą nadal przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

Abiturienci nie muszą też przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze do zdania obowiązkowy egzaminy z języka narodowego: pisemny na poziomie podstawowym. Podobnie jak pozostali maturzyści, nie będą mieli obowiązkowego egzaminu ustnego z języka ojczystego, który w latach ubiegłych był dla nich obowiązkowy.

GA1 3520 edited

(Fot. Radio Gdańsk/Grzegorz Armatowski)


DWA EGZAMINY DZIENNIE

Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano (początek o godz. 9.00) i po południu (początek o godz. 14.00). Po południu będą głównie egzaminy z przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów i z języków obcych na poziomie rozszerzonym.

Sesja maturalna rozpoczęła się 4 maja (wtorek) rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu przeprowadzony będzie egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej.

5 maja rano odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu – z historii muzyki.

6 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu – z historii sztuki.

7 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu – z filozofii.

10 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu – z języka łemkowskiego i języka kaszubskiego.

11 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu – z wiedzy o społeczeństwie.

12 maja rano będzie egzamin z biologii, po południu – z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

13 maja rano będzie egzamin z geografii, po południu – z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, zdawanych na poziomie podstawowym.

14 maja rano będzie egzamin z chemii, po południu – z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

17 maja rano będzie egzamin z historii, po południu – z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

18 maja rano będzie egzamin z fizyki, po południu – z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

19 maja rano będzie egzamin z informatyki, po południu – z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

20 maja będą egzaminy z języków mniejszości narodowych (białoruskiego. litewskiego i ukraińskiego); rano będą egzaminy na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym.

20 maja odbędą się też egzaminy pisemne z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych.

Abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-16 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Posłuchaj materiału dziennikarza Radia Gdańsk:

 

 

Grzegorz Armatowski/PAP/mk/mw