Wiadomości
Zabytki odkryte podczas prac prowadzonych na półwyspie Westerplatte przez pracowników Muzeum II Wojny Światowej (Fot. Agencja KFP/Anna Rezulak)

niedziela,

18 kwietnia 2021

07:30

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Choć często ich nie zauważamy, towarzyszą nam na każdym kroku

Każdego roku, 18 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. To okazja, by przypominać o roli, którą pełnią dobra kultury w życiu człowieka. Święto to jest ważne również dla trójmiejskich instytucji, w tym dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.


Dzień ustanowiony został przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS) i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez kulturowych o znaczeniu światowym. Polska, będąc krajem z bogatymi tradycjami, jest nie tylko jednym z pierwszych państw-sygnatariuszy Konwencji dziedzictwa światowego, ale umieściła na Liście Światowego Dziedzictwa wiele dóbr.

Zabytki otaczają nas z każdej strony. Czasami ich istnienie może nam się wydawać czymś naturalnym, ale żeby zostały zachowane dla kolejnych pokoleń, przechodzą długą drogę - trzeba bowiem je pozyskać, częstokroć prawidłowo zidentyfikować, a potem odrestaurować i zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi. Wysiłek ratowania zabytków i opieki nad nimi leży w rękach konserwatorów, historyków sztuki, archeologów i wielu innych osób. 18 kwietnia to również święto przypominające o ich pracy.

AKTYWNE POZYSKIWANIE ZBIORÓW W GDAŃSKIM MUZEUM

Przykładem ogromu wysiłków, które trzeba podejmować, żeby chronić dobra kultury, jest chociażby działalność Muzeum II Wojny Światowej. W ciągu czterech lat istnienia instytucja ta wzbogaciła swoje zbiory o 12 436 nowych eksponatów. Udało się to osiągnąć dzięki ogólnopolskiej zbiórce, działaniom informacyjnym i promocyjnym, a także otwarciu kilku biur terenowych w dużych miastach.

- Darczyńcy przynoszą do nas przeróżne obiekty, począwszy od rodzinnych fotografii, dokumentów, listów czy starej prasy, poprzez przedmioty życia codziennego, na obiektach militarnych oraz związanych z dziejami żołnierzy skończywszy - wyjaśniają przedstawiciele muzeum. - Dzięki gromadzeniu tego typu obiektów sprawiamy, że zostaną one zachowane dla kolejnych pokoleń. Sami darczyńcy podczas spotkań z naszymi pracownikami mówią nam, że chcą podarować pamiątki do muzeum, ponieważ nie mają ich komu przekazać i obawiają się, że zostaną na zawsze zapomniane - dodają pracownicy muzeum.

SPECJALIŚCI ZAANGAŻOWANI W POZYSKIWANIE I OCHRONĘ ZABYTKÓW

Od 2018 roku w Muzeum II Wojny Światowej działa pracownia konserwatorska, która pomaga w zabezpieczaniu zbiorów. Pozyskane artefakty poddaje się procesom, które poprawiają ich stan i wydłużają żywotność.

Natomiast archeolodzy związani z muzeum prowadzą m.in. szeroko zakrojone badania wykopaliskowe na terenie byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. To pozwoliło pozyskać do zbiorów niemal 50 tysięcy zabytków, które leżały zapomniane pod powierzchnią ziemi. Odkryto również dziewięć nieznanych dotąd mogił polskich żołnierzy, którzy zginęli we wrześniu 1939 roku. Wszystkie te działania wpisują się w ochronę zabytków, które są wspólnym narodowym dziedzictwem.

Jeśli chcielibyśmy przekazać historyczne pamiątki na rzecz Muzeum II Wojny Światowej czy innej tego typu instytucji odpowiadającej charakterowi posiadanych rzeczy, wystarczy skontaktować się z pracownikami muzeum.

am