Wiadomości
(Fot. Pixabay/archibial.pl)

poniedziałek,

08 marca 2021

09:45

Metropolita gdański Tadeusz Wojda: podejmę możliwe kroki, by rozwiązywać sprawy, dotyczące pedofilii

Pedofilia jest zaprzeczeniem tego, czym jest miłość i wiara w Boga, w Kościele nie powinna mieć miejsca. Podejmę wszelkie możliwe kroki, by rozwiązywać te sprawy, ponieważ jest to rzecz niedopuszczalna – powiedział nowy metropolita gdański, abp Tadeusz Wojda SAC.

Decyzją papieża Franciszka dotychczasowy metropolita białostocki, pallotyn abp Tadeusz Wojda 2 marca został mianowany nowym pasterzem archidiecezji gdańskiej i tym samym metropolitą gdańskim.

- Nominację przyjąłem z dużym zaskoczeniem. Mam świadomość, że archidiecezja gdańska jest jedną z ważniejszych w Polsce i czeka mnie wiele wyzwań - podkreślił abp Wojda. Jak wskazał, kierunek jego posługi wyznacza dewiza biskupiego zawołania "Oportet praedicari Evangelium" (Aby była głoszona Ewangelia).

- Mimo upływu lat i zmian cywilizacyjnych Słowo Boże wciąż pozostaje aktualne. Jest nim wcielony Syn Boży Jezus Chrystus. Nie głosimy zatem siebie samych, nie głosimy poglądów politycznych, wartości kultury, ale żywego Jezusa, który wciąż działa - zaznaczył arcybiskup.

REALIA ARCHIDIECEZJI

Zauważył, że, aby przekaz był czytelny, trzeba znać specyfikę Kościoła lokalnego, używać odpowiedniego języka i nośników kulturowych, które są własne dla danej społeczności. - W związku z tym, będę chciał najpierw poznać realia archidiecezji gdańskiej, jak funkcjonuje, jakie są agendy, wspólnoty, problemy i czego brakuje – zapowiedział hierarcha.

Pytany o sprawy związane z pedofilią w Kościele, zapowiedział, że zamierza zmierzyć się problemem w archidiecezji gdańskiej i wyjaśnić wszystkie kwestie.

- Dziś nasza świadomość w zakresie pedofilii jest dużo większa niż jeszcze kilka lat temu. W ostatnim czasie ten problem poruszany jest niemal na każdym Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Będę chciał go rozwiązać w archidiecezji gdańskiej – zadeklarował hierarcha. Jak dodał, najpierw zapozna się z konkretnymi faktami i dokumentami, o których była mowa w ostatnim czasie w przestrzeni medialnej.

Podkreślił, że zarówno Jan Paweł II, jak i papież Benedykt XVI czy obecny papież Franciszek, "dali Kościołowi konkretne narzędzia do ręki do walki z tym potwornym grzechem w Kościele". - Przypadki pedofilii wśród duchownych, które miały miejsce w archidiecezji gdańskiej, będę starał się rozwiązywać we współpracy ze Stolicą Apostolską - zapowiedział abp Wojda.

USUNĄĆ ZŁO Z KOŚCIOŁA

- Mam świadomość, że ofiary pedofilii ogromnie cierpią. Osobiście zawsze jest mi bardzo przykro, kiedy spotykam się z tego rodzaju sytuacjami. Niejednokrotnie rodzi się we mnie samym pytanie: jak można było w ten sposób skrzywdzić niewinne dziecko - wyznał abp Wojda.

Podkreślił, że pedofilia jest zaprzeczeniem tego, czym jest miłość i wiara w Boga. - Będą się z tym problemem mierzył, podejmując wszelkie możliwe kroki, by rozwiązywać te sprawy, by usunąć to zło z Kościoła, ponieważ jest to rzecz niedopuszczalna - zaznaczył arcybiskup.

Zwrócił uwagę, że wbrew temu, co się na ten temat mówi w przestrzeni publicznej, w Kościele na tym polu podejmowanych jest wiele inicjatyw. Dotyczą one m.in. szeroko rozumianej prewencji, w tym np. pogłębiania świadomości problemu, jego skali, a także kwestii formacji duchowieństwa - mówił. - Będę chciał te działania podejmować także, jako metropolita gdański - oświadczył.

WIZJA DUSZPASTERSTWA

Pytany o wizję duszpasterstwa, abp Wojda powiedział, że zależy mu na zdynamizowaniu laikatu oraz daniu przestrzeni różnym ruchom, wspólnotom i stowarzyszeniom.

- Jest bardzo dużo możliwości, poczynając od takich najprostszych spraw, jak posługa przy ołtarzu, a więc lektorat, akolitat czy stali szafarze Eucharystii, poprzez Parafialne Rady Duszpasterskie. Mam świadomość, że w wielu miejscach w Kościele w Polsce są pewne lęki i obawy przed daniem większej przestrzeni do działania ludziom świeckim. Zapominamy, że Kościół to nasze wspólne dzieło. Bycie świeckim nie może sprowadzać się tylko do uczestnictwa w sakramentach. Świecki jest pełnoprawnym członkiem Kościoła, który jest odpowiedzialny za niego i musi podejmować konkretne inicjatywy. Poza tym, głoszenie Ewangelii nie jest tylko obowiązkiem biskupa i duchowieństwa, ale powinno dokonywać się we wzajemnej współpracy - zaznaczył abp Wojda.

Zwrócił uwagę, że bardzo często kapłani nie mają dostępu do ludzi oddalonych od Kościoła, tymczasem - świeccy żyją obok nich, razem z nimi pracują, nieraz nawet spędzają wolny czas. To sprawia, że często bardziej czują środowisko, w którym żyją - wskazał. Podkreślił, że doskonałą przestrzenią wymiany opinii i doświadczeń są spotkania Parafialnych Rad Duszpasterskich. - Nie chodzi o narzucenia jednej czy drugiej stronie swoich rozwiązań, ale o dialog i wspólne rozeznawanie. Tego w Polsce muszą uczyć się obie strony - powiedział abp Wojda. 

Jak dodał, trzeba nieustannie kształtować swoją świadomość bycia katolikiem, żeby nie było podziałów na: my-wy, my-oni, ale żeby to była jedna żywa wspólnota, która razem szuka kontaktu z Bogiem i buduje się wzajemnym świadectwem.

MAŁŻEŃSTWA

Abp Wojda zwrócił również uwagę na potrzebę odpowiedniej formacji małżeństw i kandydatów do małżeństwa.

- Potomstwo jest jednym z największych i najpiękniejszych pragnień małżonków. Wiem, z jak wielkim bólem muszą mierzyć się pary, które nie mogą mieć dzieci. Ważna jest zatem, by w obliczu trudności nie poddawali się, ale szukali oparcia w wierze. Do tego potrzebna jest właściwa formacja - ocenił.

- Inną kwestią jest to, że miłość sprowadzana jest dziś tylko do sfery emocjonalnej i seksualnej. Tymczasem, jak powiedział papież Benedykt XVI, miłość to dar z siebie samego – powiedział arcybiskup.

INGRES W NIEDZIELĘ PALMOWĄ

Ingres do katedry gnieźnieńskiej abp. Tadeusza Wojdy odbędzie się w Niedzielę Palmową.

Duchowny w 1990 r. rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, gdzie od 2007 r. był kierownikiem biura, a w 2012 r. został mianowany przez papieża podsekretarzem. Ponadto od 1991 r. był kapelanem Wspólnoty Sióstr Boromeuszek w Rzymie, a od 1996 r. kapelanem Centrum Edukacji Fizycznej dla Niepełnosprawnych Czerwonego Krzyża Włoskiego.

2 kwietnia 2017 r. papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim.

Abp Wojda jest członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej i komisji misyjnej Konferencji Episkopatu Polski.


PAP/ap