Wiadomości
- Chcemy działać w kierunku zwiększenia liczebności personelu medycznego - zapowiedział Adam Niedzielski (Fot. Facebook/Kancelaria Premiera)

piątek,

26 lutego 2021

19:15

20 milionów złotych wsparcia dla sektora medycznego. Minister zdrowia: "Gospodarka i zdrowie są systemem naczyń połączonych"

Krajowy Plan Odbudowy docenia rolę sektora medycznego i poświęca mu duży program. Blisko 20 mld zł będzie przeznaczone na dofinansowanie, wsparcie i odbudowę postcovidową oraz przywracanie funkcjonalności sektora medycznego - powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Na konferencji prasowej w Warszawie poświęconej Krajowemu Planowi Odbudowy minister Niedzielski zapowiedział cztery obszary zmian w sektorze zdrowia. Wymienił - cyfryzację opieki zdrowotnej, zwiększenie liczebności personelu medycznego, wzmocnienie zaplecza naukowego oraz stworzenie warunków dla rozwoju sektora leków.

Przypomniał, że 4 marca 2020 r. w Polsce odnotowano pierwszy przypadek SARS-CoV-2. - To jest bardzo symboliczne, że od tego czasu upływa właśnie rok (...) i pracujemy, dyskutujemy, mówimy o tym, jak odbudować kraj po tej traumie - powiedział Niedzielski.

SYSTEM NACZYŃ POŁĄCZONYCH

- Bardzo się cieszę, że Krajowy Plan Odbudowy docenia tę rolę sektora medycznego, ponieważ poświęca mu oddzielny obszar, duży program, który w tak znaczącym stopniu, bo bliskim 20 mld zł, będzie dofinansowywał i wspierał odbudowę postcovidową, przywracanie funkcjonalności sektora medycznego - powiedział szef Ministerstwa Zdrowia. Ocenił, że ostatni czas "szczególnie dobitnie pokazał, jak bardzo gospodarka i zdrowie są systemem naczyń połączonych". - Nic tak się nie opłaca, jak inwestycja w zdrowie - dodał.

CYFRYZACJA

Pierwszy obszar zmian w sektorze zdrowia będzie związany "ze zwiększeniem efektywności i dostępności świadczeń zdrowotnych przez wsparcie infrastrukturalne podmiotów leczniczych i rozwój e-zdrowia". Minister przekonywał, że pandemia pokazała, jak cenne okazały się narzędzia takie jak e-recepta, e-zwolnienie czy e-skierowanie.

- Chcemy rozwijać ten kierunek rozwoju poprzez wprowadzenie nowych elementów - zapowiedział. Jako taki nowy element wymienił elektroniczną dokumentację medyczną, czyli - wyjaśniał - "sposób zapisywania informacji o leczeniu pacjenta (...) dostępny dla pacjenta zawsze pod ręką i możliwy do skonsultowania".

POTRZEBA OGROMNYCH INWESTYCJI

- Cyfryzacja w dziedzinie opieki zdrowotnej (...) to też kontynuacja procesu (...) ochrony epidemiologicznej - powiedział Niedzielski, wskazując na sanepid, którego "stan pod kątem cyfryzacji pokazywał, że potrzebne są ogromne inwestycje".

Zapowiedział, że w ramach pierwszego obszaru planowane jest również wzmocnienie infrastruktury "ukierunkowanej na priorytetowe dziedziny, tzn. zakaźnictwo, onkologia i kardiologia - główne dziedziny, które przyczyniają się do leczenia Polaków w największej skali".

KADRY MEDYCZNE

Drugi obszar zmian - powiedział minister - dotyczy kadr medycznych. - Chcemy działać w kierunku zwiększenia liczebności personelu medycznego poprzez stworzenie odpowiednich warunków do ich kształcenia. Chodzi zarówno o inwestycje w modernizację bazy dydaktycznej, ale też (...) chcemy stworzyć system, który będzie skłaniał do podejmowania i kontynuowania studiów medycznych - tłumaczył Niedzielski.

Dodał, że chodzi o "system stypendiów, o współfinansowanie studiów odpłatnych i o system mentoringu".

NAUKA

Trzecie zagadnienie - to wzmocnienie zaplecza naukowego w dziedzinie nauk medycznych i zdrowia. - Chodzi o wsparcie zarówno sektora biomedycznego dla (...) firm, które działają już w zakresie Badania i Rozwoju - powiedział Niedzielski. Zaznaczył, że "to jest przyszłość medycyny - analizy, budowanie ścieżek pacjenta poprzez analizowanie zakresów informacyjnych, wykorzystywanie algorytmów sztucznej inteligencji po to, żeby przewidywać różne konsekwencje zdrowotne. To jest ten low-hanging fruit".

Zaznaczył, że system danych jest dobrze rozwinięty, a Narodowy Fundusz Zdrowia jest dysponentem potężnej bazy informacyjnej.

CELE

Powiedział, że planowane jest także stworzenie sprzyjającego warunków dla rozwoju sektora leków i wyrobów medycznych. - Przewidujemy inwestycje zarówno w infrastrukturę jak i w badania. Będziemy chcieli rozbudować infrastrukturę produkcyjną, ale jednocześnie prowadzić badania i projekty, których celem jest właśnie wytwarzanie nowych substancji - wyjaśnił minister zdrowia.

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

W piątek zaprezentowano również oparty na pięciu filarach Krajowy Plan Odbudowy. Ruszyły konsultacje. KPO to jeden z istotnych bardzo filarów całego wielkiego programu gospodarczego, który rząd będzie wkrótce odsłaniać w kolejnych etapach - zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Krajowy Plan Odbudowy to dokument, który będzie podstawą do otrzymania środków z unijnego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wskazuje on przeznaczenie pieniędzy na konkretne reformy, programy i inwestycje.

Środki z unijnego Funduszu Odbudowy zostaną zainwestowane w: ochronę zdrowia, transformację w kierunku "zielonej" gospodarki, innowacyjne rozwiązania, przyjazny środowisku transport oraz rozwiązania cyfrowe. Polska do końca 2026 r. otrzyma: 23,9 mld euro w postaci bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie ewentualnych pożyczek.

KOLEJNE ETAPY WKRÓTCE

Podczas prezentacji Krajowego Planu Odbudowy premier powiedział, że KPO "jest jednym z istotnych bardzo filarów całego naszego wielkiego programu gospodarczego", który rząd będzie "wkrótce odsłaniać w kolejnych etapach".

Szef rządu zaznaczył, że KPO opiera się na pięciu filarach. Pierwszym, o którym mówił jest odbudowa konkurencyjności polskiej gospodarki. - Już w tej jednej części, pierwszej części, jaką jest Krajowy Plan Odbudowy, część dużego programu inwestycyjnego idącego w setki miliardów złotych, przeznaczymy w jak najkrótszym terminie czasu około 20 mld zł - powiedział premier.

AUTOMATYZACJA I DYGITALIZACJA

Drugi filar wymieniony przez szefa rządu to cyfryzacja. - Praca wsparta przez mechanizmy gospodarki cyfrowej, gospodarki wysoko zautomatyzowanej, zdygitalizowanej może prowadzić w kierunku uodpornienia gospodarki na wstrząsy takie, jakim był COVID-19, jakim może być w przyszłości jakaś kolejna katastrofa pandemiczna. Musimy być na to przygotowani, żeby jednocześnie też wykorzystywać potencjał gospodarki polskiej tak, jak widzimy to po danych gospodarczych udało się nam do tej pory zrobić - podkreślił Morawiecki.

Przyznał zarazem, że przed rządem jeszcze wiele pracy. - Doskonale zdaję sobie sprawę, że są sektory gospodarcze, które borykają się cały czas z ogromnymi problemami. Stąd są nasze tarcze - tarcza branżowa, tarcze finansowe - dodał premier.

USŁUGI ZDROWOTNE

Mówiąc o trzeci filarze - sektorze zdrowia, szef rządu zwrócił uwagę, że w walce z pandemią COVID-19 bardzo pomogły elektroniczne recepty, skierowania i zwolnienia. - Ale cały spójny system ochrony zdrowia, sprawnie odpowiadający na wyzwania pandemiczne, ale oczywiście nie tylko, bo chcemy i musimy patrzeć na ten świat po COVID-19 jako najlepszy możliwy poziom dostępności usług zdrowotnych - przekonywał premier. Jak dodał, na ten cel z KPO przeznaczonych zostanie blisko 20 mld złotych.

Czwarty filar - mówił Morawiecki - to mobilna, inteligentna Polska. - Wsparcie niskoemisyjnego transportu publicznego, transportu między miastami, wsparcie kolei. To coś co dzisiaj jest niezwykle ważne też w przypadku inwestycji rozwojowych. Tu będziemy alokować około 25 mld zł z Krajowego Programu Odbudowy - oświadczył.

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

Premier dodał, że piąty filar, to zmiany w zakresie klimatu, na które musimy odpowiedzieć, czyli - jak wskazał - transformacja energetyczna. - Na całą transformację energetyczną w ramach Umowy Partnerstwa, krajowego programu odbudowy i środków krajowych przeznaczymy ponad 250 mld zł. To są dodatkowe środki wynegocjowane i alokowane z różnych programów - powiedział szef rządu.

Zaznaczył, że "inwestycje w zieloną gospodarkę pomogą nam również w budowie polskiej konkurencyjności, konkurencyjności szeregu polskich przemysłów".

PRZEBUDOWA FINANSÓW

Szef rządu podkreślał, że w ramach KPO rząd chce przebudować system finansów, system podatkowy, zainwestować w edukację dzieci i młodzieży, a także zainwestować w Polskę cyfrową.

- Przede wszystkim ze wsparciem krajowego programu odbudowy chcemy zaproponować szereg wielkich programów inwestycyjnych - zaznaczył. Mają to być wielkie inwestycje takie jak Centralny Port Komunikacyjny czy przekop Mierzei Wiślanej, ale również inwestycje wielkie z powodu tego, że "będą docierać do wszystkich gmin i wszystkich powiatów".

Morawiecki podkreślił, że teraz KPO będzie szeroko konsultowany. - Jesteśmy otwarci, na różnego rodzaju propozycje, jesteśmy otwarci na pewne przesunięcia - zapewnił szef rządu.

POLSKI NOWY ŁAD

Przygotowanie KPO wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy i Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF), który przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich

Premier zaznaczył, że "nie wszystko się zmieści w Krajowym Planie Odbudowy", czy w ramach partnerstwa programów unijnych i funduszy strukturalnych. - Ale po to tworzymy całościową propozycję w ramach nowego kontraktu społecznego, jakim będzie Polski Nowy Ład, by uzupełniać w wielu miejscach Polski, w wielu sektorach, w mikrogospodarce i makroekonomicznym wymiarze wszystkie te sfery o nasze środki krajowe, które będą również dostępne w ramach Polskiego Nowego Ładu - powiedział szef rządu.

 

PAP/pb