Wiadomości
(Fot. Agencja KFP/Maciej Kosycarz)

niedziela,

28 lutego 2021

08:08

Ponad dwa tysiące pracowników i 85 wykonawców. Lotos przygotowuje się do wyjątkowego remontu gdańskiej rafinerii

85 wykonawców i ponad dwa tysiące pracowników będzie zaangażowanych w postój remontowy gdańskiej rafinerii, który rozpocznie się 1 marca 2021 roku. To pierwszy w historii Lotosu remont, podczas którego zatrzymana będzie tylko część instalacji.

Jak poinformował w piątek Adam Kasprzyk, rzecznik prasowy Grupy Lotos, postój remontowy to przedsięwzięcie, do którego Grupa Lotos przygotowywała się od wielu miesięcy.


- To remont inny niż poprzednie. Odbędzie się w nowej formule tzw. postoju częściowego. Oznacza to, że na przełomie lutego i marca zostanie zatrzymanych kilkanaście z ponad sześćdziesięciu instalacji, które z początkiem kwietnia wrócą do ruchu. Następnie rozpocznie się drugi i ostatni etap postoju, czyli remont trzech instalacji tzw. bloku olejowego - dodał Kasprzyk.


Całość prac zgodnie z harmonogramem zakończy się na przełomie kwietnia i maja. Pozostałe instalacje przejdą remont na wiosnę 2022 roku.

"TO NAJWIĘKSZA I NAJTRUDNIEJSZA OPERACJA TECHNICZNA I ORGANIZACYJNA"

- Postój remontowy w rafinerii to największa i najtrudniejsza operacja techniczna i organizacyjna, która angażuje ogromne siły i środki. Jesteśmy do niej solidne przygotowani – pracownicy naszego zakładu są świadomi ryzyka związanego z zatrzymaniem i przygotowaniem poszczególnych instalacji. Obecnie szczególnie ważne są: ostrożność, czujność i koncentracja. Fundamentem sukcesu tego projektu będzie konsekwentne przestrzeganie zasad kultury bezpieczeństwa - zapowiedział Piotr Walczak, wiceprezes Zarządu Grupy Lotos ds. produkcji i handlu.

Postój remontowy polega na rewizjach wewnętrznych, próbach ciśnieniowych, oczyszczaniu aparatów, wymianie katalizatorów, a także na naprawie, przeglądach, wymianie oraz badaniu stanu technicznego różnego rodzaju urządzeń rafineryjnych. Wymianą lub remontem objęte zostanie ponad 850 aparatów, 1 200 rurociągów, 700 sztuk armatury, 30 maszyn, 2 200 urządzeń automatycznych oraz 600 urządzeń elektrycznych.

W planach jest m.in. remont wymienników, zbiorników, kolumn, reaktorów, pieców rafineryjnych, wymiana rurociągów, przeglądy armatury, rewizje i odbiory UDT, przeglądy oraz testy funkcjonalne systemów sterowania, systemów zabezpieczających oraz systemów zasilania elektrycznego, prace budowlane, izolacyjne, antykorozyjne itp.

"WZROŚNIE EFEKTYWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE"

- Zgodnie z harmonogramem, 26 lutego jako pierwsza zostanie zatrzymana instalacja opóźnionego koksowania DCU wybudowana w ramach Projektu EFRA. Jako ostatnia, 6 maja, uruchomiona zostanie instalacja ekstrakcji furfurolem działająca w ramach Zakładu Olejowego. W efekcie przeprowadzonych prac remontowo-modernizacyjnych, wzrośnie efektywność zakładu oraz bezpieczeństwo techniczne naszych instalacji, co powinno przynieść Grupie Lotos wymierne korzyści ekonomicznie - podkreślił Dariusz Kruk, dyrektor ds. produkcji w Grupie Lotos.

W zakresie planowanego postoju remontowego jest 19 instalacji gdańskiej rafinerii, z czego pięć objętych jest wdrażanym od kliku lat programem RBI. To badania urządzeń i rurociągów stwarzających najwyższe ryzyko awarii. Badaniom poddane zostaną 242 aparaty i 367 rurociągów. Wyniki pozwolą ocenić bieżący stan techniczny tych urządzeń i wyznaczyć cykl ich życia.

PIĘCIORO GŁÓWNYCH WYKONAWCÓW

- Dzięki wdrażaniu programu RBI w Grupie Lotos, precyzyjniej określamy miejsca o zwiększonym ryzyku awarii i planujemy dla nich szczegółowe zakresy badań w oparciu o wysokospecjalistyczne metody pomiarowe. Działania te pozwalają nam skuteczniej monitorować stan techniczny urządzeń w okresie międzyremontowym. To systemowe podejście do bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych wpływa na terminy oraz warunki dopuszczeń do dalszej eksploatacji określane przez Urząd Dozoru Technicznego - tłumaczył Tomasz Branicki, dyrektor ds. techniki w Grupie Lotos.

Do realizacji prac remontowych i modernizacyjnych, które w 2021 roku będą przeprowadzane na terenie rafinerii w Gdańsku, latem ubiegłego roku wyłoniono pięciu głównych wykonawców. Są to: Mostostal Pomorze, Naftoremont-Naftobudowa, ZRE Katowice, KB POMORZE oraz Lotos Serwis. 


PAP/mw