Wiadomości
(Fot. mat. prasowe/Urząd Gminy Starogard Gdański)

poniedziałek,

22 lutego 2021

20:27

Nowe możliwości działania dla mieszkańców gminy Starogard Gdański. W życie weszła obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Mieszkańcy gminy Starogard Gdański mogą mieć większy wpływ na działania podejmowane przez władze. Osoby, które mają pomysły na zmiany lub poprawę bezpieczeństwa w swoich miejscowościach, mogą przygotować obywatelskie projekty uchwał.

Podczas lutowej sesji, rada gminy Starogard Gdański zagłosowała za przyjęciem projektu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Dzięki nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, mieszkańcy, którzy chcą mieć wpływ na działania podejmowane w swoich miejscowościach, będą mogli zgłaszać projekty uchwał.


- Jednym z najważniejszych kryteriów jest stworzenie komitetu. W przypadku naszej gminy, w jego skład musi wchodzić dwudziestu mieszkańców, a pod projektem uchwały trzeba zebrać podpisy dwustu zameldowanych tutaj osób - mówi przewodniczący rady gminy Starogard Gdański, Marcin Hinca.


DLA POMYSŁÓW MIESZKAŃCÓW

- Wejście w życie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej otwiera pewne możliwości. Mieszkańcy mają pomysły na to, w jaki sposób ulepszać swoje miejscowości, w jaki sposób poprawić bezpieczeństwo. Być może przyczyni się to do powstania takich inicjatyw w wielu miejscowościach - dodaje Marcin Hinca.

Złożone przez mieszkańców dokumenty będzie rozpatrywać Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady. Jeśli wyda pozytywną opinię, projekt uchwały zostanie wprowadzony do porządku obrad na najbliższej sesji.

 

Hanna Brzezińska