Wiadomości
(fot. Google Street View)

sobota,

20 lutego 2021

17:23

33 mln zł wsparcia z UE na nowe tereny inwestycyjne na Pomorzu. Powstanie 400 miejsc pracy

Ponad 33 miliony złotych ze środków unijnych w nowe tereny inwestycyjne do końca 2023 roku przekażą władze samorządu województwa pomorskiego. Dzięki tym przedsięwzięciom ma powstać w regionie ponad 400 nowych miejsc pracy.


Wsparcie na ten cel - jak poinformował rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku Michał Piotrowski - otrzymają dysponenci gruntów, m.in. gminy, spółki miejskie oraz prywatni inwestorzy, w tym przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundusze europejskie na przygotowanie terenów inwestycyjnych pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

22,8 mln zł ze środków unijnych zostanie przeznaczonych dla dysponentów (w tym właścicieli, ale też dzierżawców czy użytkowników wieczystych) dużych terenów, które są szczególnie atrakcyjne po względem inwestycyjnym. To grunty w korzystnej lokalizacji, dobrze skomunikowane z sieciami dróg, węzłami transportowymi, takimi jak porty morskie. Po uzbrojeniu i przygotowaniu gruntów beneficjenci środków unijnych zobowiązani są do ich komercjalizacji, czyli odsprzedaży lub dzierżawy pod inwestycje małych i średnich przedsiębiorców.

CZTERY PROJEKTY JUŻ Z DOFINANSOWANIEM

W wyniku dwóch rozstrzygniętych już przez UMWP konkursów dofinansowanie otrzymały cztery projekty, w tym dwa zlokalizowane w Gdańsku, po jednym w Słupsku i Rumi.

W Gdańsku dwa projekty Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego swoim zakresem obejmą przygotowanie 10,3 ha terenów na obszarze Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, stanowiącego bezpośrednie zaplecze logistyczne dla rozwijającego się Portu Gdańskiego, w tym terminala głębokowodnego DCT. W efekcie tych inwestycji GARG na uzbrojonym terenie zlokalizowanych zostanie minimum 10 małych lub średnich przedsiębiorców. Łączna wartość obu projektów to 41,1 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 10,2 mln zł.

Beneficjentem konkursu jest też gmina Słupsk, która stworzy korzystne warunki do prowadzenia działalności MŚP poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych o powierzchni 15,3 ha. Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Głobino - Strefa Płaszewko obejmuje m.in. budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i sanitarnej oraz budowę drogi. Wartość tego przedsięwzięcia to 11,9 mln zł, a dofinansowanie z UE to 6,1 mln zł.

W Rumi przedmiotem projektu jest uzbrojenie 8,9 ha terenów inwestycyjnych położonych w północnej części miasta, w bliskim sąsiedztwie portu w Gdyni. Prace obejmą budowę m.in. hali magazynowo-produkcyjnej, placu składowego i drogi wewnętrznej. Wartość projektu to 22,7 mln zł, a dotacja unijna wyniosła 6,5 mln zł.

Łączna wartość wymienionych czterech projektów w Gdańsku, Słupsku i Rumi to 75,7 mln zł. Pod inwestycje przygotowanych zostanie 34 hektary terenów. Szacuje się, że powstanie tam co najmniej 370 nowych miejsc pracy.

WSPARCIE TAKŻE DLA FIRM PLANUJĄCYCH INWESTYCJE NA WŁASNYCH GRUNTACH

Kolejne 10,4 mln zł z budżetu UE zostało skierowanych przez zarząd województwa pomorskiego bezpośrednio do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą przygotować pod nowe inwestycje własne grunty: zagospodarować teren, wybudować halę produkcyjną czy magazynową.

W wyniku przeprowadzonego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. konkursu, dofinansowanie otrzyma 13 przedsiębiorców, każdy w kwocie nie przekraczającej 800 tys. zł.

Powstanie ok. 16 ha terenów inwestycyjnych oraz około 40 nowych miejsc pracy. Podpisano już 6 umów na realizację projektów. Wartość zakontraktowanych dotychczas inwestycji to łącznie ponad 35,6 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło 4,8 mln zł.

Wśród beneficjentów konkursu prowadzonego przez ARP są firmy działające w różnych branżach - począwszy od sprzedaży oraz serwisowania maszyn wykorzystywanych w budownictwie, przeładunkach nietypowych towarów w oparciu o innowacyjne rozwiązania, magazynowaniu i przeładunku towarów ciężkich i ponadnormatywnych, po e-commerce czy branżę artykułów reklamowych i promocyjnych.

 

PAP/am