Wiadomości
Sopot Centrum. Otwarcie 6. Festiwalu fotografii "W Ramach Sopotu" (fot. Anna Bobrowska/KFP)

sobota,

16 stycznia 2021

17:18

800 tysięcy złotych na programy związane z kulturą i sztuką w Sopocie. Wiadomo już, do kogo trafią pieniądze [LISTA]

Sopot rozdysponował 800 tys. zł przeznaczonych na zadania gminy z zakresu kultury i sztuki. Pieniądze trafią do organizacji, które wzięły udział w miejskim konkursie i zdobyły odpowiednią liczbę punktów.
Najwięcej środków dostanie Towarzystwo Przyjaciół Sopotu – łącznie 270 tys. zł, na końcu listy znalazła się między innymi Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych Ramtamtam, która otrzymała 5 tys. zł czy Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "ZADBA" – 3 tys. zł.
 
SIŁA ODDOLNYCH INICJATYW

– Konkurs jest formą współpracy, dzięki której wspieramy też organizacje pozarządowe. To jest jeden z filarów kultury w Sopocie, ale takie też są trendy światowe. Bo w mieszkańcach, w oddolnych inicjatywach tkwi potencjał. Dlatego Sopot już od wielu lat przeznacza ogromne kwoty na konkurs grantowy. W tej turze to jest ponad 800 tys. zł. Ubiegać o to mogą się wszystkie organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność w Sopocie, które mają projekty związane z Sopotem o charakterze kulturalnym - Mówi Justyna Mazur-Dziadkiewicz, Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Sopotu
 
KULTURA POMIMO PANDEMII

Z uwagi na pandemię, w ubiegłym roku część zadań musiała zostać przeniesiona o przestrzeni wirtualnej, jednak, jak zapewnia Justyna Mazur-Dziadkiewicz, nadrzędne cele zostały zrealizowane:

– Zastanawialiśmy się, ile ofert wpłynie w tym roku, jakie to będą oferty. Okazało się, że bardzo wiele stowarzyszeń, pomimo tej trudnej sytuacji, gotowych jest realizować projekty o charakterze artystycznym, o charakterze kulturalnym, czy to w formie bezpośredniej, która jest zaplanowana na cały rok, czy w formie online. W poprzednim roku niemal wszystkie zadania, które otrzymały dofinansowanie zostały zrealizowane - w takiej, czy w innej formie, ale wciąż realizując cele: takie jak wzmacnianie postaw patriotycznych, lokalnych, edukację kulturalna.

W tym roku odbędzie się jeszcze jedna edycja programu, do podziału pozostaje ok. 100 tys. zł.

KTO I ILE DOSTAŁ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW?

Wykaz podmiotów, które złożyły oferty wraz z wybranymi zadaniami oraz kwotami dotacji przyznanych w I konkursie na rok 2021 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 
lp

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Suma punktów przyznanych

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana dotacja

1

Fundacja Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis.

Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis 2021.

19

50.000 zł

20.000 zł

2

Fundacja Teatru BOTO.

V Sopockie Konsekwencje Teatralne – Sekwencyjny Przegląd Teatru Małych Form.

17,5

51.000 zł

30.000 zł

3

Fundacja Teatru BOTO.

X Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencja Artystyczna Sopot Non Fiction.

18,5

120.000 zł

66.000 zł

4

Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „ZADBA”.

„Muzyczno-teatralne wędrówki …”

13

3.550 zł

3.000 zł

5

Stowarzyszenie Teatr Nieduży.

Cykl koncertów i spektakli oraz V Festiwal Twórczości J. Przybory i J. Wasowskiego.

13

109.400 zł

0 zł

6

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji.

Sopockie Domy Sąsiedzkie.18

120.000 zł

120.000 zł

7

Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego.

Debaty Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego.

17

12.000 zł

10.000 zł

8

Fundacja TAPaTAK

SOPOT STEPUJE. BO MOŻE – promocja Akademii Stepowania.

11

5.656 zł

0 zł

9

Fundacja CONTINUO

Sopocki Chór Kameralny dla Sopocian.

13

20.000 zł

16.000 zł

10

DANCE (SIC!) ASSOCIATION

Spotkanie ze Sztuką Tańca IX.

19

95.000 zł

90.000 zł

11

Stowarzyszenie Zwykłe PROMIEŃ SZTUKI.

V Sopockie Wieczory Organowe.

12,5

8.400 zł

3.500 zł

12

Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej.

28 Lato Teatralne Sopot.

17,5

100.000 zł

75.000 zł

13

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego.

XXI Międzynarodowy Festiwal „KALEJDOSKOP FORM MUZYCZNYCH im. Marii Fołtyn” Sopot 2021

14

30.000 zł

6.000 zł

14

Fundacja Between.Pomiędzy.

Between.Edukacja 2021.

16

8.000 zł

6.000 zł

15

Fundacja Between.Pomiędzy.

12. Festiwal. Between.Pomiędzy.

13,5

35.000 zł

0 zł

16

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu.

Prowadzenie Centrum kultury dla mieszkańców Sopotu w zabytkowym Dworku Sierakowskich w 2021 r.

19

255.000 zł

255.000 zł

17

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu.

Wydanie „Rocznika Sopockiego 2021”

18

15.000 zł

15.000 zł

18

Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa.

Sopot Film Festival 2021 – 21. Międzynarodowy Festiwal Filmowy.

19

95.000 zł

80.000 zł

19

Fundacja INSPIRACJA.

Poczuj dźwięk.

13

4.000 zł

0 zł

20

Fundacja INSPIRACJA.

Sensowne Bajki. Warsztaty teatralne dla dzieci z wysoką wrażliwością.

13

5.500 zł

0 zł

21

Fundacja Źródło Tworzenia.

Piano w naturze w Sopocie.

15,5

17.100 zł

5.000 zł

22

Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych RAMTAMTAM.

Domowa realizacja dźwięku (HOMERECORDING) – filmy edukacyjne.

15

29.600 zł

5.000 zł

23

Fundacja Źródło Tworzenia.

Festiwal 3CITY PIANO DAYS w Sopocie.

11,5

14.250 zł

0 zł

24

Stowarzyszenie „GD”.

Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego.

(Oferta wpłynęła po terminie.)

- -

-

Suma przyznanych dotacji to  805 500 zł

Oprac. puch