Wiadomości
(screenshot: facebook.com/ORLENOfficial)

poniedziałek,

30 listopada 2020

12:20

PKN Orlen przedstawił strategię na najbliższą dekadę. Prezes Daniel Obajtek: "Od transformacji energetycznej nie ma odwrotu"

PKN Orlen zakłada w strategii do 2030 r. ok. 140 mld zł inwestycji, w tym ok. 30 mld w zrównoważony rozwój. Inne założenia to m. in. 26 mld zł EBITDA, 2,5 GW mocy OZE w 2030 r. i dywidenda na poziomie co najmniej 3,5 zł na akcję.

Inne założenia strategii to np. wzrost udziału specjalistycznych produktów petrochemicznych w portfelu Grupy Kapitałowej Orlen do ok. 25 proc.; wzrost liczby stacji benzynowych do ponad 3,5 tys. oraz liczby stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych do ponad 1000.

Planowa redukcja emisji CO2 w segmencie rafineryjnym i petrochemicznym na obecnych aktywach o 20 proc. oraz o 33 proc. emisji jednostkowej z energetyki. Do 2050 r. zakłada się osiągnięcie neutralności emisyjnej.

Elementem Strategii są inwestycje w obszary zrównoważonego rozwoju, w tym ponad 25 mld zł w projekty obniżające emisję CO2, których celem jest dekarbonizacja i poprawa efektywności energetycznej, rozwój energetyki odnawialnej, rozbudowa mocy w biopaliwach i biomateriałach czy rozwój w obszarze recyklingu.

- Od transformacji energetycznej nie ma odwrotu - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Przerób ropy na paliwa dla transportu będzie tracił na znaczeniu - stwierdził.

INWESTYCJA W NOWE BIZNESY

Jak mówił podczas prezentacji strategii, spółka musi maksymalizować zyski z dotychczasowych aktywów i inwestować je w nowe, perspektywiczne biznesy, jak OZE, nowoczesna, niskoemisyjna petrochemia, paliwa alternatywne, biokomponenty i wodór.

- Będziemy jednym z największym producentów czystej energii w regionie, znacząco poszerzymy ofertę pozapaliwową, będziemy rozbudowywać sieć stacji i rozwijać nowe formaty poza stacjami - wskazał prezes PKN Orlen. - Strategia 2030 znacząco przybliży nas do celu neutralności emisyjnej w 2050 roku - dodał.

PKN Orlen zakłada w strategii do 2030 r. maksymalizację wartości segmentu rafineryjnego, wzrost udziału produktów specjalistycznych z petrochemii oraz więcej surowców z własnego wydobycia.

 

Transformacja naszego biznesu będzie dotyczyć wszystkich segmentów działalności. Strategia #ORLEN2030 precyzyjnie...

Opublikowany przez PKN ORLEN Poniedziałek, 30 listopada 2020


20 PROC. GAZU Z WŁASNEGO WYDOBYCIA

Jak poinformował prezes Daniel Obajtek, koncern planuje w energetyce zainwestować 47 mld zł do 2030 r., w tym w 800 MW w farmach wiatrowych na lądzie i w fotowoltaikę oraz w nowe elektrownie gazowe, w tym w elektrowni w Ostrołęce. Dodatkowo, w 2030 r. 20 proc. potrzebnego firmie gazu ma pochodzić z własnego wydobycia.

Orlen przewiduje też rozwój aktywów dystrybucyjnych, w tym np. pilotażowe magazyny energii.

Jak z kolei mówił wiceprezes Zbigniew Leszczyński, docelowo udział produktów specjalistycznych z petrochemii ma wzrosnąć z 16 do 25 proc., firma planuje wzmacniać pozycję w obszarach recyklingu tworzyw sztucznych, w 2030 r. ma mieć zdolności przetwarzania chemicznego i mechanicznego tworzyw rzędu 300-400 tys. ton rocznie.

Wiceprezes Józef Węgrecki zapowiedział z kolei maksymalizację wartości segmentu rafinerii poprzez pogłębienie przerobu ropy i inwestycje w nowe zielone technologie. - Mamy konsekwentny plan produkcji wodoru klasy automotive - wskazał. - Nie ma wątpliwości, że wodór to paliwo przyszłości, na stacjach Orlenu będą dystrybutory wodoru - zapowiedział Węgrecki.

INTEGRACJA Z GRUPĄ LOTOS

Jak zakłada PKN Orlen, do 2030 r. rafineria pozostanie ważnym segmentem działalności Grupy Orlen. Wdrażane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną, pogłębianie przerobu ropy oraz podnoszące produkcję biopaliw i paliw wodorowych. Jednym z fundamentów ma być integracja z Grupą Lotos.

- Do 2030 r. rafineria pozostanie ważnym segmentem działalności Grupy Orlen. Fundamentem jego transformacji będzie zwiększenie efektywności energetycznej, pogłębienie przerobu ropy, integracja z Grupą Lotos. Istotnym elementem będzie również zwiększenie produkcji biopaliw i paliw wodorowych - zapowiedział PKN Orlen, prezentując nową strategię.

WIODĄCY PRODUCENT BIOPALIW

PKN Orlen podkreślił, że "w perspektywie najbliższej dekady" koncern ten "stanie się jednym z wiodących producentów biopaliw w regionie, w tym zaawansowanych biopaliw drugiej generacji, z mocami produkcyjnymi na poziomie 2 mln ton rocznie". W informacji o realizacji strategii Orlen2030 zapowiedziano m.in., że "kontynuowane będą prace nad hubami wodorowymi we Włocławku i Płocku, a także realizowane działania pod kątem produkcji zielonego wodoru".

Jak oznajmił PKN Orlen, "realizacja celów strategii Orlen2030 będzie wymagała transformacji wewnątrz organizacji". Koncern ocenił przy tym, że "kluczowym obszarem" będą badania i rozwój oraz innowacje, na które w ciągu dekady przeznaczy łącznie ok. 3 mld zł, czyli około 3 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych. "Środki te zostaną przeznaczone m.in. na rozwój funduszu Corporate Venture Capital oraz działalność Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Orlen" - podano.

Według PKN Orlen, efektem finansowym strategii Orlen2030 będzie dwuipółkrotny wzrost wyniku EBITDA, do poziomu ok. 26 mld zł w 2030 r.

PAP/mrud