Wiadomości
Powołanie prof. Sławomirowi Steinbornowi Rektor Uniwersytetu Gdańskiego wręczył prof. dr hab. Piotr Stepnowski (Fot. Mat. Prasowe)

piątek,

27 listopada 2020

14:27

Uniwersytet Gdański powołał Rzecznika ds. Rzetelności Naukowej. "To ważny etap odbudowania wizerunku"

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego Piotr Stepnowski powołał Rzecznika do spraw Rzetelności Naukowej. Został nim profesor Sławomir Steinborn, kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki oraz sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Rzecznik do spraw rzetelności naukowej to nowe stanowisko.

Głównym zadaniem rzecznika i kierowanego przez niego biura będzie podejmowanie działań, mających na celu kształtowanie i utrwalanie wysokich standardów rzetelności naukowej na Uniwersytecie Gdańskim. Będzie to m.in. opracowywanie i propagowanie dobrych praktyk naukowych, działalność szkoleniowa oraz zapewnienie infrastruktury technicznej, umożliwiającej wykrywanie przypadków nierzetelności naukowej. Do jego zadań będzie należeć także dbałość o transparentność oraz wspieranie procesu weryfikacji zarzutów i wątpliwości, dotyczących rzetelności naukowej pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.


Przypomnijmy, poprzedni rektor Jerzy Gwizdała rezygnował ze stanowiska po tym, jak pojawiły się zarzuty, że popełnił plagiat.

"USPRAWNIENIE PROCEDUR SŁUŻĄCYCH EUKACJI"

- Powołanie Rzecznika do spraw Rzetelności Naukowej i organizacja jego biura ma bardzo ważne znaczenie dla usprawnienia i wypracowania na Uniwersytecie Gdańskim dodatkowych procedur, służących edukacji oraz wpieraniu naukowców i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego w obszarze naukowej rzetelności. Bardzo cenne jest tutaj doświadczenie i ogromna wiedza z zakresu prawa prof. Sławomira Steinborna. Jest to jednocześnie ważny etap odbudowywania wizerunku Uniwersytetu Gdańskiego - podkreśla rektor UG.

Sławomir Steinborn to doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki, od 2016 r. pełni urząd sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Jest autorem i współautorem ponad 130 opracowań naukowych z zakresu procedury karnej, prawa konstytucyjnego i europejskiego prawa karnego, w tym artykułów publikowanych w uznanych czasopismach i wydawnictwach zagranicznych, monografii, komentarzy i podręczników akademickich. W latach 2013-2016 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Jest autorem ekspertyz prawnych dla m.in. Sejmu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości i Rady Europy. Jest członkiem stowarzyszeń naukowych i akademickich, m.in. jest członkiem Zarządu Głównego Societas Humboldtiana Polonorum.

 

mat. prasowe/mm