Wiadomości
(Fot. Pixabay/lino99990)

czwartek,

26 listopada 2020

20:39

Nadawanie Honorowego Obywatelstwa Gdańska zostanie zaktualizowane. "Będzie czas na zastanowienie się"

Będą zmiany zasad w nadawaniu honorowego obywatelstwa Gdańska. Radni przyjęli uchwałę aktualizującą zapisy z 1993 roku. Wprowadziła ona między innymi tytuł Honorowej Obywatelki i możliwość nadawania tego wyróżnienia osobom zmarłym. Wprowadzono też tryb odbierania nadanego wcześniej tytułu.- To bardzo ważne, bo będziemy mieli w sytuacji trudnej - jak przy tej z prałatem Jankowskim - czas na zastanowienie się, na dłuższą refleksję. I jeżeli nie podejmiemy w ciągu 24 miesięcy żadnej decyzji, to taka uchwała o wszczęciu automatycznie wygasa - mówi Beata Dunajewska, przewodnicząca klubu radnych Wszystko dla Gdańska.

KWESTIE NADANIA

Z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowemu Obywatelowi bądź Honorowej Obywatelki Miasta Gdańska osobie żyjącej mogą wystąpić: prezydent miasta, klub radnych Gdańska, grupa minimum pięciu radnych Gdańska, grupa minimum 300 mieszkańców miasta oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz edukacji historycznej i obywatelskiej.

Dyskusję przed przyjęciem uchwały wzbudził zapis o tym, że z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela bądź Honorowej Obywatelki Miasta Gdańska pośmiertnie może wystąpić wyłącznie grupa minimum 18 radnych Miasta Gdańska.

- Ta możliwość jest zarezerwowana tylko dla określonej grupy i niestety to będą osoby, które będą honorowymi obywatelami aktualnej większości w radzie miasta, a nie honorowymi obywatelami miasta Gdańska. Zwłaszcza w sytuacji, gdzie ogranicza się dostęp do składania takich wniosków nie tylko radnym innych klubów czy dzielnic, ale też obywatelom - mówi Karol Rabenda z Prawa i Sprawiedliwości.

Tytuł Honorowego Obywatela bądź Honorowej Obywatelki może być nadany tej samej osobie tylko raz. Nie może być przyznany osobie: skazanej prawomocnym wyrokiem sądu, która pełniła służbę, pracowała bądź współpracowała z organami bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w rażący sposób łamie zasady życia społecznego.

 

 

Aleksandra Nietopiel/ako