Wiadomości
(fot. KFP/Anna Rezulak)

poniedziałek,

26 października 2020

21:00

Rekordowa liczba zgłoszeń do Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. Zgłoszono ponad 600 projektów

Zakończył się proces weryfikacji wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2021. W tym roku zgłoszono ponad 600 projektów. Głosy będzie można oddawać na 356 propozycji zmian i inwestycji w przestrzeni miejskiej. Do wykorzystania jest niemal 18,5 miliona złotych.Jak informuje Sylwia Betlej, kierownik Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w gdańskim magistracie, w trakcie weryfikacji cześć projektów została wycofana przez samych wnioskodawców, część nie spełniała podstawowych zasad zgłoszenia. Z powodów formalnych odrzucono 139 projektów, a 124 - w trakcie weryfikacji. Najczęstsze przyczyny ocen negatywnych to m.in. sprzeczność z programami i strategami miasta, a także za wysokie koszty.

- Warto dodać, że są wśród projektów przyjętych do głosowania takie, które początkowo były odrzucone, a jednak dzięki odwołaniu wnioskodawcy po spotkaniach z Zespołem Konsultacyjnym takie projekty udawało się ocenić pozytywnie - dodaje Sylwia Betlej.

ZIELONY BUDŻET

Po raz pierwszy wyodrębnione zostały działania w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszono aż 138 zielonych projektów. Głosować będzie można na 98 z nich, a do wydania są prawie 4 miliony złotych z całej puli środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski.

Na projekty będzie można głosować online poprzez stronę gdansk.pl w dniach od 16 do 30 listopada. Zwycięzców poznamy 7 grudnia.

W ubiegłym roku w Budżecie Obywatelskim zgłoszono 563 projekty, pod głosowanie przeszło 331. Do realizacji zostało wybranych 75 projektów.

 

am