Wiadomości
Archeolodzy zbadali grodzisko na wyspie na jeziorze Sowica (fot. UM Prabuty)

piątek,

23 października 2020

11:44

Sensacyjne odkrycie archeologiczne pod Prabutami. Czy to drugi Biskupin?

Czy w Prabutach czeka nas znalezisko archeologiczne na miarę odkrycia w 1933 roku Biskupina? Wszystko wskazuje na to, że tak. W pobliżu miasta, na wyspie na jeziorze Sowica, archeolodzy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odkryli grodzisko pochodzące najprawdopodobniej z przełomu epoki późnego brązu i wczesnego żelaza, a więc sprzed przynajmniej 1000 lat przed Chrystusem.

Na pierwsze ślady grodziska naukowcy wpadli zupełnie przypadkowo w 2017 roku, gdy dokonywali lotniczego  skanowania laserowego wysp na jeziorach Warmii i Mazur oraz przyległych terenów. Na wyspie na jeziorze Sowica eksperci zauważyli formacje ziemne w kształcie pierścieni, których najprawdopodobniej nie stworzyła przyroda, lecz człowiek.


Hipotezę tę potwierdzono dwa lata później, gdy naukowcy stwierdzili, że na wyspie mógł mieścić się obiekt o charakterze obronnym lub religijnym.

PREZENT SPRZED TYSIĄCLECI

W październiku tego roku archeolodzy kolejny raz przybyli do Prabut. Dokonali oględzin grodziska wraz z reliktami umocnień w formie trzech fos, trzech wałów, z układem nawarstwień archeologicznych i konstrukcji kamiennych i przygrodowym zespołem osadniczym. Podczas oględzin poinformowali także o wynikach badań radiowęglem (tzw. Metoda C14) odkrytych przed rokiem artefaktów z grodziska. Potwierdziły one w pełni jego wiek. Oględziny grodziska były pierwszym etapem czynności administracyjnych potrzebnych do wpisania tego unikalnego obiektu do rejestru zabytków.

 

prabuty odkrycie2

W ocenie naukowców grodzisko na wyspie może pochodzić sprzed przynajmniej 1000 lat p.n.e. (fot. UM Prabuty)

 

Po pracy naukowców wiele obiecują sobie władze samorządowe Prabut, dla których osiągnięcie statusu "Biskupina północy" byłoby marzeniem.

- Archeolodzy uważają to odkrycie za bardzo unikalne, które należy wpisać do kulturowego dorobku ludzkości - mówi Marek Szulc, burmistrz Prabut. - Mamy nadzieję, że za sprawa pradawnych mieszkańców tej krainy zyskamy pożądaną, aczkolwiek niezupełnie zasłużoną przez nas sławę - dodaje.

Posłuchaj wypowiedzi burmistrza Prabut

 

Witold Chrzanowski/am