Wiadomości
Młodzieżowa Rada Muzeum II Wojny Światowej składa się z 14 uczniów szkół ponadpodstawowych (Fot. wikipedia/Jroepstorff)

wtorek,

20 października 2020

20:02

Rada młodzieżowa przy Muzeum II Wojny Światowej powołana. Czym zajmą się młodzi ludzie?

Przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku powołano młodzieżową radę. Jej członkowie mają pełnić rolę doradczą, aktywnie uczestniczyć w muzealnych przedsięwzięciach, propagować wśród młodzieży wiedzę historyczną i uczestnictwo w kulturze i w życiu publicznym.

O powołaniu 14-osobowej Młodzieżowej Rady Muzeum II Wojny Światowej  w Gdańsku poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa tej placówki, Hanna Mik-Samól.

Wyjaśniła, że we wtorek odbyło się posiedzenie inauguracyjne nowo powołanego organu, na którym zaprzysiężono jego członków. Dodała, że - ze względu na pandemię koronawirusa - spotkanie zorganizowano w formie wideokonferencji. - W jego trakcie radni opowiedzieli o sobie i swoich zainteresowaniach. Ponadto wspomnieli, dlaczego zdecydowali się kandydować do Młodzieżowej Rady Muzeum, a także przedstawili pomysły na pierwszą kadencję – poinformowała rzecznik w komunikacie rozesłanym mediom.

 

radmlod miiws 201020

(Fot. Muzeum II Wojny Światowej)

 

PIERWSZE SPOTKANIE

Na posiedzeniu przeprowadzono także głosowanie, w efekcie którego przewodniczącym Rady został Mikołaj Sobański-Jóźwiak.

Mik-Samól poinformowała, że członkowie Rady spotkali się także – z pomocą łącza internetowego - z Piotrem Mazurkiem - podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnikiem rządu do spraw polityki młodzieżowej.

SZANSA ROZWOJU

Rzeczniczka poinformowała, że członkowie Rady będą mogli między innymi zgłaszać wnioski i opinie dotyczące bieżącej działalności muzeum oraz aktywnie uczestniczyć w muzealnych projektach. - Ponadto dostaną szansę współorganizowania imprez kulturalnych czy konkursów edukacyjnych oraz realizowania innych własnych przedsięwzięć. Wśród zadań Radnych znajdzie się współpraca z poszczególnymi działami Muzeum, samorządami uczniowskimi, a także organizacjami młodzieżowymi – poinformowała Mik-Samól.

Dodała, że powołując Radę Muzeum przyświecał także w postaci "rozpowszechniania wiedzy historycznej oraz promowanie wśród młodzieży uczestnictwa w kulturze, a także w życiu publicznym". - Muzeum II Wojny Światowej chciałoby, aby wybrani radni kształtowali u rówieśników i w swoim audytorium świadomość historyczną oraz budowali potrzebę kultywowania tradycji patriotycznych – wyjaśniła w komunikacie rzeczniczka.

WYBÓR SKŁADU

Młodzieżowa Rada Muzeum II Wojny Światowej składa się z 14 uczniów szkół ponadpodstawowych. Połowę z nich wyłoniono spośród uczniów i wolontariuszy współpracujących już wcześniej z Muzeum, a drugą połowę wybrano w drodze konkursu, w ramach którego młodzi ludzie z całej Polski mieli przygotować prezentację pokazującą ich samych, ich pasje oraz działalność.

Posiedzenia Rady mają odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w semestrze szkolnym.

 

 

PAP/pb